13.02.2018 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Klub mladých farmárov bol plný informácií

Tak, ako aj v minulých rokoch, aj v tomto roku zorganizovalo sériu seminárov – Kluby mladých farmárov Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, ktoré oslavuje už desať rokov svojej existencie.

Na stretnutí na západnej časti Slovenska v Zlatnej na Ostrove sa hovorilo o aktuálnych problémoch a ich možných riešeniach v oblasti dotačnej politiky, podmienkach výziev, aktuálnych zmenách v oblasti pozemkových práv, inovačných technológii v oblasti závlah a v neposlednom rade aj o krížovom plnení. Program seminára bol teda veľmi pestrý a bohatý, a ukončil sa diskusiou až vo večerných hodinách. V úvodnom slove predseda Združenia Milan Jurky informoval účastníkov o aktualitách a víziách, ktoré ich čakajú tento rok a o možnostiach získavania nových členov. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú farmárčiť, to v novodobých podmienkach jednoznačne nemajú jednoduché.

 

Žiadatelia musia podmienky jednoznačne spĺňať

 

Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra), sa zameral vo svojej prednáške na „Problematiku mladých farmárov a ich podporu“ (podmienky výzvy pre podopatrenie 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov a informácie k pripravovanej výzve pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov). Podopatrenie 6.1 je zamerané na investície na uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny tým, že sa mladým poľnohospodárom do 40 rokov poskytne finančná podpora na začatie ich poľnohospodárskej podnikateľskej činnosti a prierezovému cieľu inovácie. Ing. J. Kožuch vo svojom vystúpení však jednoznačne zdôraznil podmienky podávania žiadosti a kritériá, ktoré žiadateľ musí spĺňať. Pri podopatrení 6.3 môže byť oprávneným žiadateľom malý poľnohospodársky podnik, fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik- sčítavajú sa údaje za všetky jeho firmy, kde je partnerom) - podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe. Sledovaný bude výrobný potenciál malého poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom, kde sú určené minimálne a maximálne hodnoty. Výnimku tvoria komodity ako sú zemiaky, zelenina, melóny a jahody, vinohrady a dojnice, u ktorých sa mení maximálna hodnota štandardného výstupu. Všetky podmienky pre poskytnutie podpory (žiadosti o podporu) sú detailne uvedené v jednotlivých podopatreniach. Druhá časť prednášky sa niesla v znamení plánovaných aktivít na rok 2018 (vykoná sa aktualizácia príručiek, systému PRV v spolupráci s MPRV SR, usmernenia 8, materiálov na základe legislatívnych zmien, auditných zistení, na základe nariadení a pokynov EÚ) a harmonogramu schvaľovania žiadostí.

doc. Ing. JÁN JOBBÁGY, PhD.

SPU Nitra, TF

Viac sa dočítate v RN číslo 7/2018

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down