04.02.2014 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Klub poľnohospodárskych odborníkov vyjadril svoje stanovisko

Na zasadnutí vlády Slovenskej republiky dňa 22. januára 2014 v Šenkviciach rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prof. Bielik, predniesol stanovisko Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU ku koncepcii rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013-2020 a k akčnému plánu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014-2020.

KPO na svojom Valnom zhromaždení dňa 22. novembra 2013 a následných zasadnutiach Rady klubu prerokovalo témy zamerané na vývoj poľnohospodárstva, výroby a spotreby potravín v SR, na východiská a ciele koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013-2020 a na zabezpečenie cieľov Koncepcie vo forme Akčného plánu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014-2020.

Z diskusie členov KPO vyplynulo, že predložený súbor materiálov prebudil zvýšený záujem odbornej i laickej verejnosti o osud poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieckej krajiny, posilnenie statusu tohto spoločensky významného segmentu ekonomiky štátu.

Na druhej strane v diskusii členov KPO odzneli námety smerom k zmene pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky v záujme uplatňovania princípu rovnakých príležitostí pre všetkých podnikateľov na pôde a v potravinárstve v rámci EÚ, pričom apel zaznel aj na adresu podnikateľov na zmeny filozofie podnikania od individuálnych foriem ku kooperácii v oblasti výrobnej a finančnej v záujme spotrebiteľov a spoločnosti.

Viac sa dočítate v 6. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down