11.04.2012 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kľúčom k úspechu sú znalosti

Nová Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) EÚ musí umožniť, aby Európa účinne prispievala k bezpečnosti potravín a životného prostredia doma i v zahraničí, a bola politikou vhodnou pre 21. storočie. To - okrem iného - znamená, že musí klásť väčší dôraz na prenos poznatkov a inovácií do poľnohospodárskej praxe.

To je jeden z hlavných záverov 5. ročníka Fóra o budúcnosti poľnohospodárstva (FFA), ktoré sa koncom marca uskutočnilo v Bruseli a na ktorom sa zúčastnilo zhruba 1300 delegátov. Organizátormi tohto rešpektovaného medzinárodného podujatia sú spoločnosť Syngenta a Organizácia európskych vlastníkov pôdy (ELO).
Predseda FFA 2012 a bývalý komisár pre poľnohospodárstvo Franz Fischler pripomenul, že hlavnou výzvou našej doby je zvýšiť výrobu potravín o 70 percent, aby sme dokázali nakŕmiť 9 miliárd ľudí. „Dosiahnutie tohto cieľa v čase nedostatku pôdy a vody, degradácie pôdy a meniacej sa klímy je impozantnou výzvou geopolitického charakteru. A reformovaná spoločná poľnohospodárska politika musí podporovať Európu v tom, aby hrala vedúcu úlohu pri dosiahnutí tohto cieľa,“ konštatoval Franz Fischler.
Podľa neho musí byť nová spoločná agrárna politika postavená na troch základných pilieroch - musí byť múdra, zelená a rastúca. „Nová SPP musí byť pri menších vstupoch výkonnejšia, čo znamená ísť cestou udržateľnej intenzifikácie, respektíve cestou poľnohospodárstva založeného na znalostiach,“ konštatoval bývalý eurokomisár.
Súčasný komisár Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciolos povedal, že poľnohospodári potrebujú takú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá im ukáže smer do budúcnosti. „Poľnohospodári potrebujú jasnú víziu pre nadchádzajúce roky, potrebujú reformu, ktorá ukazuje cestu. Nesmieme im „predávať“ ideologické ilúzie. Naopak, musíme ponúknuť nástroje, na ktorých sa dokážu zhodnúť všetky členské štáty, a musia to byť nástroje, ktoré môžu byť účinné s prihliadnutím na realitu a súčasné problémy,“ konštatoval Dacian Ciolos.
Súčasná podoba spoločnej agrárnej politiky podľa neho takpovediac tlačí poľnohospodárov do toho, aby súťažili s časom, čo ich núti žiť a konať v krátkodobom časovom horizonte.
„Buďme úprimní, teraz sme v úlohe hasiča, ale často bez požiarnej hadice. Súčasná poľnohospodárska politika nás stavia do úlohy hasičov, ktorí pracujú s vedrami. Musíme preto obnoviť význam a dať nový zmysel spoločnej agrárnej politike. A to je aj to, čo chceme touto reformou docieliť,“ zdôraznil komisár D. Ciolos.
Podľa slov komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika je európske poľnohospodárstvo na správnej ceste k udržateľnej úrovni, ale treba pre to ešte veľmi veľa urobiť. „Ekologickejšia SPP je logický prístup. To je to, čo verejnosť chce, čo si vyžaduje životné prostredie a čo poľnohospodári potrebujú pre dlhodobú udržateľnosť svojej činnosti,“ povedal J. Potočnik.
John Atkin, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Syngenta a zakladajúci partner FFA, poznamenal, príliš opatrný prístup Európy k moderným poľnohospodárskym technológiám je prekážkou pre prekonanie priepastného rozdielu v produktivite práce medzi EÚ a inými štátmi s vyspelým poľnohospodárstvom, ako sú napríklad Spojené štáty.
„Európska únia a jej členské štáty si musia vybrať: budeme len hovoriť o inovácii, alebo budeme naozaj konať tak, aby sa inovácie dostali do rúk poľnohospodárov, ktorí pre svoj rast potrebujú vysoko kvalitné a cenovo dostupné vstupy a pritom budú využívať menej prírodných zdrojov," uviedol John Atkin.
Zástupcov Európskej komisie pritom vyzval, aby únia prijala ambicióznu poľnohospodársku politiku zodpovedajúcu 21. storočiu. Politiku, ktorá odmeňuje poľnohospodárov skôr za tovar a poskytované služby, politiku, ktorá umožní, aby Európa účinne prispievala k potravinovej a environmentálnej bezpečnosti na celom svete.
Účastníci fóra sa na záver zhodli, že návrh EK na reformu spoločnej agrárnej politiky má viacero pozitívnych prvkov, ako napríklad ekologizáciu prvého piliera, zefektívnenie podmienok krížového plnenia, zjednodušenie pravidiel pre malých poľnohospodárov či zvýšenie podpôr pre agrárny výskum a vývoj.
Na druhej strane však vyjadrili znepokojenie nad nedostatkom ambícií pri formovaní novej podoby prerozdelenia priamych podpôr, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na zvýšenie produktivity a ekonomickej udržateľnosti poľnohospodárskej výroby, ale aj nad vágnosťou pri príprave nových nástrojov na riadenie rizík v poľnohospodárskej výrobe. Delegáti fóra zároveň vyzvali úniu, aby zvýšila investície na vzdelávanie, odovzdávanie znalostí a odbornú prípravu na úrovni poľnohospodárskeho podniku.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down