Kohútiky a vošky na obilninách

Tento rok sa kohútikom v obilninách darí, vyhovuje im teplé a suché počasie. Rovnako sa darí voškám. Problémom je ošetrovanie proti kohútikom, lebo sú autorizované len pyretroidy a tie nie je vhodné aplikovať pri teplotách nad 25⁰C. Prípravky na báze alpha-cypermethrinu je nutné spotrebovať do 7. decembra 2022, zeta-cypermethrin len do 1. júna 2022, beta-cyfluthrin je už zakázaný. Proti voškám sú autorizované aj neonikotinoidy a karbamáty a účinná látka sulfoxaflor.

Signalizačná správa

Kohútiky

Kohútik modrý (Oulema gallaeciana) napáda hlavne pšenicu, prípadne ďalšie obilniny okrem ovsa. Veľkosť imága dosahuje 3,5-4 milimetre, telo aj nohy sú modré alebo zelené s kovovým leskom. Kohútik pestrý (Oulema melanopus) napáda tiež všetky druhy obilnín, hlavne jačmeň a ovos. Veľkosť dospelca je 4-5 milimetrov, krovky má tmavomodré až zelenkasté a nohy červenkasto-oranžové, čím sa obidva druhy výrazne odlišujú. Larvy sú pri obidvoch druhoch rovnaké, pokryté čiernym slizom a výkalmi, pripomínajú slimáčikov. Prezimujú chrobáky v okolí pozemkov, najmä pod kôrou stromov a v pôde. Na jar nalietavajú na porasty obilnín a vyžierajú podlhovasté otvory medzi žilkami na listoch. Po spárení kladú samičky podlhovasté vajíčka na vrchnú stranu listov, 1 až 5 kusov v radoch za sebou. O týždeň sa liahnu larvy, ktoré rovnako ako imága, vyžierajú podlhovasté otvory do listov, pričom sa obaľujú slizovitým povlakom. Okienkovaním listov dochádza k strate listovej plochy niekedy až do vybielenia listov. Ak je počet vajíčok alebo lariev 0,6 a viac na jedno steblo, alebo pomer vajíčok a lariev 1:2, treba ošetrovať. Larvy kohútika pestrého sa kuklia v pôde, larvy kohútika modrého v úžľabí horných listov alebo v klasoch. Chrobáky sa liahnu na jeseň, ešte krátko žerú na iných trávach, pokým sa nestiahnu do zimných úkrytov. Vysoké zastúpenie obilnín napomáha premnoženiu kohútikov do takej miery, že iný spôsob boja ako chemický, nie je možný.

Ochrana porastov

Proti kohútikom sú autorizované pyretroidy: cypermethrin, alpha-cypermethrin (spotrebovať do 7. decembra 2022), deltamethrin, gamma-cyhalothrin, lambda-cyhalothrin (do spotreby 30. júna 2022) a zeta-cypermethrin len do 1. júna 2022.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down