20.09.2013 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komisia umožní vyplácanie zálohových platieb

Európska komisia navrhuje, aby sa prah, ktorý oslobodzuje prvých 2000 eur (namiesto prvých 5000 eur) priamych platieb z finančnej disciplíny, uplatnil už v tomto roku. Návrh sa vzťahuje na žiadosti o priame platby na rok 2013, ktoré by sa mali začať vyplácať od 16. októbra (z rozpočtu na rok 2014).

Finančná disciplína je pre budúcoročný rozpočet EÚ nevyhnutná, pretože prognózy výdavkov na priame platby a trhové opatrenia v roku 2014 sú vyššie ako predbežný rozpočtový strop na rok 2014, dohodnutý vedúcimi predstaviteľmi EÚ na summite 8. februára 2013.
Keďže Európskemu parlamentu a Rade EÚ sa koncom júna nepodarilo dosiahnuť dohodu, tak Komisia je splnomocnená stanoviť rozsah výnimky. Poradný výbor pre rozpočtové otázky, ktorý sa schádza raz mesačne, informoval delegátov, že príslušný návrh vykonávacieho nariadenia EK bude prijatý do konca septembra.

Zníženie platieb

Lineárne zníženie tohtoročných priamych platieb by malo priniesť úsporu vo výške 1,45 miliardy eur a umožní napríklad vytvorenie krízovej rezervy v objeme 424,5 miliónov eur. Ale po prechode na Komisiou navrhovanú prahovú hodnotu vo výške 2000 eur sa sadzba finančnej disciplíny podľa všetkého zníži zo 4,98 na 4 percentá.
V súlade s podmienkami o pristúpení sú krajiny, ktoré sa nachádzajú vo fáze postupného zavádzania priamych platieb (Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko), v budúcom roku od znižovania priamych platieb oslobodené.
Avšak údaj o prahu vo výške 4 percent je stále iba orientačný. Konečný výpočet nastavenej miery bude závisieť od úpravy návrhu rozpočtu EÚ na rok 2014, ktorý má byť zverejnený v polovici októbra. V závislosti od situácie na trhu na jeseň tohto roku sa percento lineárneho zníženia priamych platieb bude "aktualizovať". Táto upravená miera - ale nie prah vo výške 2000 eur - bude potom musieť byť formálne prijatá Radou EÚ do 1. decembra.

Zálohové platby

Na riadiacom výbore pre priame platby, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň, členské štáty podporili návrhy Komisie, ktoré umožnia, aby členské krajiny vyplácali preddavok vo výške 50 percent z tohtoročných priamych platieb už od 16. októbra.
Komisia tak vyšla v ústrety viacerým členským štátom, ktoré požiadali o výnimku, aby mohli vyplácať zálohové platby už od 16.októbra (t.j. od prvého dňa rozpočtového roku 2014), teda skôr ako od zvyčajného dátumu, ktorým je 1.december.
Tento krok by mal pomôcť poľnohospodárom, ktorí sú pod veľkým tlakom v dôsledku rastúcich nákladov na krmivá po extrémnych klimatických podmienkach počas tohtoročnej jari.
Komisár pre poľnohospodárstvo Dacian Ciolos v tejto súvislosti uviedol: "Skúsenosti z minulosti ukazujú, že úprava tohto typu môže významne vylepšiť finančnú situáciu poľnohospodárov, postihnutých nepriaznivými klimatickými podmienkami".
V prípade vyplatenia zálohových platieb bude zvyšná časť tohtoročných priamych platieb, t.j. 46 percent z celkovej obálky, vyplatená neskôr, po potvrdení konečnej sadzby finančnej disciplíny pre rozpočet v roku 2014.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down