11.01.2011 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komora nesúhlasí s postojom ministerstva

Vláda mala v túto stredu (12. januára 2011 - pozn. red.) rokovať o zrušení zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi tovarov, ktorými sú potraviny. Ministerstvo hospodárstva v dôvodovej správe tvrdí, že tento zákon nenaplnil svoj cieľ, na ktorý bol prijatý, a javí sa ako neefektívny. Slovenská poľnohospodárska a potravinársky komora (SPPK) s postojom ministerstva nesúhlasí.

Podľa jej hovorcu Stanislava Nemca zákon ani nemal byť kedy efektívny, keďže nadobudol účinnosť iba 1. mája minulého roku, a dodávatelia a odberatelia potravín mali termín na prispôsobenie obchodných zmlúv až do konca septembra minulého roku. "Nerozvinula sa žiadna odborná diskusia o zrušení tohto zákona, nevideli sme ani žiadne analýzy o jeho efektívnosti. Prebehlo iba medzirezortné pripomienkovanie, kde sme prezentovali naše argumenty, voči ktorým však bola druhá strana hluchá," uviedol S. Nemec. Ako ďalej dodal, SPPK si uvedomuje, že zákon o obchodných reťazcoch nie je ideálny a dal by sa zmeniť, no predovšetkým treba spraviť dôkladnú analýzu, ktorá v tomto prípade absentovala.

Ministerstvo hospodárstva v dôvodovej správe k zrušeniu zákona tvrdí, že nosným princípom právnej úpravy obchodných vzťahov je okrem iných aj princíp zmluvnej slobody, na základe ktorého sa subjekty samé rozhodujú, či uzatvoria zmluvu a s kým ju uzatvoria. Neplatí teda povinnosť uzatvoriť určitú zmluvu, prípadne uzatvoriť ju len s určitou zmluvnou stranou.

Podľa SPPK je však argumentovanie zmluvnou slobodou v podmienkach reálneho dominantného postavenia jednej zmluvnej strany iluzórne. "Obchodné reťazce ovládli rozhodujúcu časť trhu s potravinami, keď sa viac ako 70 % z kľúčových komodít organizuje cez ne," uviedol S. Nemec. Výrobcovia potravín sa tak ocitli v situácii, kedy ak chcú prežiť, nemajú inú možnosť, ako ostať dodávateľmi obchodných reťazcov. Tie sa tak podľa SPPK ocitli v reálnom dominantnom postavení, hoci nespĺňajú jeho definíciu, uvedenú v protimonopolnej legislatíve, pretože individuálne žiaden z nich nekontroluje rozhodujúcu časť trhu. Dôkazom ich dominantného postavenie je podľa SPPK skutočnosť, že si môžu jednostranne diktovať zmluvné podmienky.

Podľa ministerstva hospodárstva sa môžu dodávatelia pri porušení rovnováhy zmluvných dojednaní, zakladajúcich nerovnosť zmluvných strán, dožadovať ochrany pred súdom. Podľa SPPK sa však na základe existujúcich zákonov účastníci sporu v žiadnom prípade nemôžu dožadovať ochrany pred súdom, pretože obchodné reťazce by automaticky prestali odoberať ich tovar, čo by znamenalo ich ekonomický zánik.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down