Komplexne postavená technológia pestovania kukurice

„Pre eliminovanie pestovateľských rizík, okrem uplatňovania správnej agrotechniky je dôležitý výber hybridov kukurice, napr. s geneticky podmienenou suchovzdornosťou.“

Uviedol Ing. Zoltán Apacs, zástupca spoločnosti Corteva Agriscience Slovakia s. r. o. pre osivá kukurice, slnečnice a repky počas odborného sympózia, ktoré sa uskutočnilo v druhej polovici januára 2023 v Nitre. Zdôraznil, že v pestovaní kukurice - v jej ochrane je už od začiatku veľmi podstatné morenie osiva, dodávanie živín s dôrazom na výživu dusíkom a adekvátna chemická ochrana proti burinám – od tejto sezóny s novým prípravkom Principal Forte. 

Súčasťou komplexnej technológie pestovania je morenie osiva kukurice  insekticídnym moridlom Lumiposa s účinnosťou nielen proti drôtovcom, ale aj kukuričiarovi koreňovému a siatici, informoval ďalej Z. Apacs, podľa ktorého je to zvlášť významné pre ošetrovanie kukurice v budúcnosti v súvislosti s pokračujúcimi reštrikciami účinných látok.

Pre stimuláciu klíčenia a vzchádzania rastlín s cieľom rýchlejšieho pútania dostupných živín a vody z pôdy je k dispozícii rastový stimulant LumiGENTM, ktorého najväčšou výhodou je zvyšovanie poľnej vzchádzavosti o 2 až 3 percentá, čo je zvlášť dôležité v zhoršených podmienkach prostredia. 

Moridlá používané v ochrane osiva kukurice pod značkou Lumiflex predstavujú komplexné ošetrenie proti sneti kukuričnej, rizoktónii, fuzariózam a ďalším chorobám kukurice. Ucelenú technológiu pestovania kukurice doplnil nový biostimulátor Utrisha N, zabezpečujúci sprístupnenie vzdušného dusíka priamo v rastlinách.

Podobne, v ochrane slnečnice, v prípade ktorej bol v minulom roku na Slovensku zaznamenaný výskyt plesni slnečnice, prináša spoločnosť Corteva inovatívne moridlo Lumisena. Rastliny napadnuté plesňou slnečnice sú zakrpatené, slabé, na spodnej strane listov majú biely povlak, takýmto rastlinám nepomôže fungicídne ošetrenie, neprinesú úrodu. Podľa Z. Apacsa je aktuálne Lumisena s účinnou látkou oxathiapiprolin vďaka novému mechanizmu účinku najsilnejšie a najkomplexnejšie moridlo proti plesni slnečnice na trhu. Výsledky pokusov z minulého roka preukázali signifikantne lepšiu účinnosť morenia a zlepšenie rastu slnečnice.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down