03.05.2022 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komplexný systém ochrany viniča pre rok 2022

Spoločnosť Bayer v rámci on-line semináru tradične predstavila ucelenú technológiu ochrany viniča proti hubovým chorobám, postavenú na osvedčených prípravkoch a od aktuálnej sezóny aj novom fungicíde - Pronto®, taktiež ochranu proti škodcom s dvomi kľúčovými insekticídmi Sivanto® Prime a Movento® 100 SC. Nemenej zaujímavou bola téma o prognózovaní hubových chorôb viniča novými spôsobmi.

Hostí podujatia privítal Ing. Vladimír Barbierik, zástupca spoločnosti Bayer pre marketing. Výsledkom masívnych investícií do výskumu a vývoja – každoročne na úrovni 2 miliardy eur je podľa V. Barbierika silné, komplexne postavené portfólio prípravkov prakticky pre všetky segmenty trhu, na každý problém s ktorým sú pestovatelia konfrontovaní počas vegetácie. Portfólio spoločnosti určené na použitie vo vinohradoch zahŕňa 11 prípravkov obsahujúcich účinné látky z rôznych chemických skupín, čo umožňuje rôzne varianty ochrany "ušité na mieru" každého vinohradu. 

Prognózovanie hubových chorôb viniča novými spôsobmi

„Sledovanie mikroklimatických pomerov vo vinici, využívanie metód presného poľnohospodárstva s cieľom mať aktuálny prehľad o situácii na celej ploche vinice, to je investícia do budúcnosti s rýchlou návratnosťou,“ uviedol prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., z Mendelovej univerzity Brno. Absolútnym základom z hľadiska ovplyvňovania výskytu hubových chorôb je mikroklíma vo vinici, t. j. priebeh klimatických parametrov priamo vo vnútri listových stien viniča, pričom veľmi dôležité je ich usporiadanie. „Základom sú úzke listové steny, aby bola zachovaná určitá prevencia proti hubovým chorobám,“ dodal P. Pavloušek. Zásadnými klimatickými parametrami sú teplota a najmä relatívna vlhkosť vzduchu.

Rozdielnosť vplyvu klimatických parametrov v kontexte šírenia hubových chorôb potvrdili predstavené príklady dvoch vinohradov (Mikulovská podoblasť, monitoring klimatických podmienok od roku 2019). Vo vinohradoch boli rovnomerne umiestnené datalogery monitorujúce teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu. Klimatické parametre boli sledované koncom júna 2019, ako uviedol P. Pavloušek - je to kritické obdobie pre napadnutia viniča hubovými chorobami, najmä múčnatkou (vinič bol odkvitnutý). V sledovaných porastoch viniča boli zaznamenané výrazné rozdiely vo vlhkosti vzduchu. V miestach vinice, kde bola relatívna vlhkosť vzduchu nad 40 percent a niekde až 80 percent, bolo zaznamenané odpovedajúce napadnutie múčnatkou. P. Pavloušek zdôraznil nutnosť detailne hodnotiť mikroklimatické podmienky v jednotlivých viniciach: „Monitorovanie klimatických podmienok, ako aj celkové zhodnotenie podmienok, t. j. reliéfu terénu, okolitej vegetácie, či prúdenia vzduchu sú dôležité pre vinohradníka, aby zistil, či má vo vinohrade citlivé miesta, ktoré môžu byť priaznivejšie pre rozvoj hubových chorôb.“ V uvedenom sú zvlášť využiteľné metódy presného poľnohospodárstva, napr. výškové snímkovanie porastu. Mikroklíma porastu priamo súvisí s rastom viniča. Podľa P. Pavlouška tvorba zálistkov najmä v druhej časti vegetácie po odkvitnutí viniča predstavuje prítomnosť citlivej listovej plochy pre napadnutie múčnatkou, taktiež peronospórou. Uvedenému je nutné venovať pozornosť a realizovať ochranu, aby nedochádzalo k rozvoju chorôb. Teplota je dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje dozrievanie hrozna.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down