20.01.2015 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komu tento stav vyhovuje?

V uplynulom roku sa naplno prejavila nevhodná skladba pomeru medzi živočíšnou a rastlinnou výrobou. Prepad živočíšnej výroby je na Slovensku, ale aj v našom Zvolenskom regióne, priam neuveriteľný, a už sa nemôžeme porovnávať nielen s EÚ - 15 či s EÚ - 27, ale ani s Českou republikou, Maďarskom , Poľskom, a už vonkoncom sa v zaťažení hospodárskymi zvieratami na hektár pôdy nemôžeme porovnať s Rakúskom...

(môj názor)

Absencia hospodárskych zvierat znamená, že lacnú krmovinársku pšenicu nemôžeme použiť ako krmivo pre hospodárske zvieratá, ale sme nútení predať ju za ceny, ktoré nepokrývajú náklady, teda s čistou stratou.

Všetky doterajšie úsilia, zamerané na oživenie živočíšnej výroby, sa zatiaľ ukázali ako propaganda bez reálnych podkladov a bez motívu pre farmárov a prvovýrobcov. K žiadnemu oživeniu živočíšnej výroby, ani v odvetví dojníc, ani v odvetví oviec, a už vonkoncom nie v odvetví chovu ošípaných, totiž nedošlo. Celé úsilie rezortu bolo zamerané na kontrolu reťazcov, na zvyšovanie intenzity a výšky pokút, na rôzne veterinárne opatrenia, ktoré ale oživenie  nepriniesli.

V podmienkach nášho regiónu hospodária podniky, ktoré majú minimálne polovicu trvalých trávnych porastov, a sú i také, kde trvalé trávne porasty tvoria viac ako 70 percent z poľnohospodárskej pôdy. V týchto podnikoch bez oživenia živočíšnej výroby nedôjde k celkovému oživeniu odvetvia.

Tržby z rastlinnej výroby - najmä ak začnú pôsobiť faktory, ktoré sme spomenuli vyššie - nemôžu nahradiť výpadok tržieb zo živočíšnej výroby.  A nielen to: na účtoch týchto podnikov sa prehlbuje nedostatok likvidných prostriedkov, pretože zatiaľ čo tržby zo živočíšnej výroby predstavujú mesačnú tržbu, príjmy z rastlinnej výroby sú vyslovene sezónne, na účet prichádzajú po žatve alebo až koncom roku, čo zvyšuje napätie v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch , v podnikoch to zhoršuje likviditu I. stupňa , spôsobuje oneskorenú úhradu bežných záväzkov ako aj záväzkov z obchodného styku, a to všetko v našom regióne i na celom Slovensku spôsobuje stav, ktorý je okrem kompetentných známy asi všetkým...

Veľmi stručne, ohľaduplne, ale výstižne charakterizoval situáciu v slovenskom agrárnom sektore Radovan Mik, vedúci Oddelenia agrofinancovania v Tatrabanke, keď pre HN uviedol: „Dlhodobá podkapitalizácia podnikov a takmer žiadne rezervy na prekonanie výkyvov a kríz, personálna téma starnúcej generácie manažérov a menšieho záujmu mladej generácie , ako aj  neujasnené vlastnícke vzťahy v mnohých podnikoch, a tým pádom aj medzery v dôraze, kladenom na náklady, efektivitu."

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down