12.07.2018 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Končí sa to len vyhláseniami

Vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016 - 2020 deklarovala, že „v súlade s pravidlami SPP EÚ vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva ale aj potravinárskeho priemyslu“.

Bohužiaľ, v mene pestovateľov zeleniny a zemiakov musíme konštatovať, že zostáva len pri vyhlásení - tak, ako to je aj pri z Koncepcii rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020, kde sa uvádza: „... bude potrebné zvýšiť zberovú plochu zeleniny na ornej pôde o 3000 ha“ a „opatrenia na dosiahnutie týchto parametrov produkcie si budú pri priemerných nákladoch cca 4 000 eur na 1 ha vyžadovať celkové náklady vo výške cca 42 – 45 mil. eur“. Ohľadom pestovania zemiakov sa v koncepcii uvádza: „... je potrebné zatraktívniť pestovanie zemiakov, a okrem zastavenia poklesu plôch u súčasných pestovateľov treba rozšíriť pestovanie aj o nové subjekty, a to minimálne na ploche 11 000 ha. Vlastné náklady na 1 ha predstavujú celkom 3 840,09 eura, čo pri zvýšení zberovej plochy o 743 ha predstavuje 2 853 187 eur“.

Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, že pestovatelia zeleniny a zemiakov nemajú vytvorené adekvátne podmienky na naplnenie Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 a ani sa nezintenzívnila podpora v sektore zeleninárstva.

V materiály Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny na roky 2018 - 2024 sa uvádza: „Produkčná plocha zeleniny na ornej pôde sa po poklese v rokoch 2013 a 2014 dostáva na úroveň z roku 2012, a má vzrastajúci charakter. Z hľadiska produkcie je vzrastajúci trend významnejší; v roku 2016 dosiahla produkcia zeleniny na ornej pôde najvyššie hodnoty, a oproti roku 2015 sa zvýšila o 24,6 %“.

Je potrebné si všímať aj to, ktorá zelenina a prečo dosiahla vyššie hodnoty z hľadiska produkcie, a naopak, kde nastal a neustále pokračuje pokles produkcie.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down