07.11.2011 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konkurencieschopnosť živočíšnej výroby

V minulom týždni sa na pôde Centra výskumu živočíšnej výroby (CVŽV) Nitra uskutočnil odborný seminár na tému „OECD monitoring podpôr agrosektora, konkurencieschopnosť SR“. Akcia, ktorá sa konala sa pod záštitou MPRV SR, bola organizovaná v rámci spoločného projektu OECD a SR - Monitoring a hodnotenie agrárnej politiky SR.

NITRA. Podpora poľnohospodárov v Európe za posledných 20 rokov podstatne poklesla. Subvencie pre poľnohospodárov v členských krajinách OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) klesli vlani na rekordné minimum, a to na 18 % celkových príjmov poľnohospodárov, zatiaľ čo v rokoch 1986 až 1988 získavali poľnohospodári až 39 % z celkových ročných dávok vládnej podpory. 
Podľa OECD pokles spôsobilo viacero faktorov, vrátane vysokých cien poľnohospodárskych komodít, ktoré automaticky znížili podporu príjmov, ako aj reformy SPP za posledných 25 rokov. Vlády štátov OECD v roku 2010 na podporu poľnohospodárstva prispeli celkovou sumou 172 mld. eur; miera podpory je pritom v jednotlivých krajinách veľmi odlišná. 

Václav Vojtěch, poľnohospodársky analytik OECD z Českej republiky informoval o podpore poľnohospodárstva v SR a EÚ, v ostatných krajinách OECD a vo vybraných nečlenských štátoch, ako aj o postavení a konkurencieschopnosti živočíšnej výroby z tohto pohľadu. 
Ako uviedol, v polovici 80-tych rokov prijali ministri členských krajín OECD záväzok znižovať podpory poľnohospodárstva. Úroveň podpory v SR bola od 90-tych rokov nižšia než v EÚ a v posledných rokoch pred vstupom do EÚ sa mal tento rozdiel tendenciu znižovať. Štruktúra podpory sa v období rokov 1990 – 2003 vyvíjala rozdielne; spočiatku vyšší podiel platieb spojených s produkciou a vstupmi bol vyšší v EÚ (pri celkom porovnateľnej úrovni podpory). Koncom tohto obdobia bol podiel týchto platieb vyšší v SR, avšak pri výrazne nižšej úrovni podpory. V oboch prípadoch však vzrástol podiel ostatných platieb. 
Pokiaľ ide o úroveň podpory podľa komodít, bola celkovo nižšia v SR, s výnimkou bravčoviny, hydiny a vajec. V oboch prípadoch dochádzalo u väčšiny komodít k znižovaniu podpory, s výnimkou hovädzieho a cukru v EÚ, a bravčoviny v SR. Pri obilninách bola v SR podpora záporná (nepriame zdanenie výrobcu, čo znamenalo nižšie ceny krmív pre živočíšnu výrobu). Táto konkurenčná výhoda bola po vstupe do EÚ postupne redukovaná. 
Počas obdobia 1995 a 2010 došlo v EÚ k podstatnému zníženiu podpory adresovanej priamo jednotlivým komoditám a narástla úloha primárnych platieb, ktoré boli postupne oddelené od komodít. K najvýraznejšiemu zníženiu podpory došlo u cukru a mlieka. Obilniny, olejniny, mlieko, bravčovina a vajcia sú už na úrovni svetových cien; nad úrovňou svetových cien ostávajú hydina, hovädzina a ovčie mäso. Pri pastevnom chove dobytka a oviec sa tiež predpokladá zvyšovanie podpôr pomocou priamych platieb (jednotné platby na hektár, platby menej priaznivým oblastiam, agroenvironmentálne platby na extenzívny chov na pastvinách); na druhej strane tieto platby nie sú poskytované v prípade intenzívnej výroby bez poľnohospodárskej pôdy (bravčovina, hydina, vajcia). 

Viac sa dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 44.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down