24.05.2022 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konštrukcia a nasadenie mulčovačov

Mulčovanie možno všeobecne definovať ako rozdrvenie organickej hmoty na ornej pôde či trvalých trávnych porastoch a ponechanie takto spracovaného materiálu organického pôvodu na povrchu pôdy. Rozdielny je prístup k mulčovaniu ako agrotechnickému opatreniu. Na ornej pôde je jeho funkciou predovšetkým ochrana proti veternej a vodnej erózii, výparu vody, prípadne potlačeniu rastu buriny.

Mulčovanie sa taktiež uplatňuje pri požiadavke na zapravenie veľkého množstva organickej hmoty do pôdy. Zapravenie rozomletého materiálu do pôdy je jednoduchšie a tiež sa ľahšie v pôde rozkladá, pretože má veľký aktívny povrch a rýchlejšie tak prebiehajú rozkladné procesy. Na pastvinách sa mulčovaním likvidujú nedopasky a rovnomerne rozptyľujú výkaly. Na lúkach sa mulčovanie využíva na údržbu krajiny a likvidáciu posledných kosí, kedy už nie je ekonomická ich zber. Malo by sa mulčovať iba také množstvo, ktoré sa v maximálnej možnej miere rozloží. 

Z hľadiska konštrukcie môžeme mulčovače rozdeliť do dvoch základných skupín podľa osi otáčania pracovných orgánov, a to na stroje s horizontálnou a stroje s vertikálnou osou rotácie. Z pohľadu spôsobu agregácie ich môžeme rozdeliť na závesné a nesené a podľa určenia (nasadenia) na modely na poľnohospodárske využitie, alebo na využitie v komunálnom sektore. 

Ďalším možným kritériom rozdelenia mulčovačov je ich použitie. Mulčovače ľahkej konštrukcie sa hodia na mulčovanie tráv, rastlinných zvyškov a drobného náletu. Naopak mulčovače ťažké (lesné) nájdu uplatnenie pri mulčovaní materiálu s väčším podielom drevnej hmoty. Poslednou skupinou sú drviče hodiace sa na mulčovanie hrubej drevnej hmoty.

Horizontálne aj vertikálne konštrukcie mulčovačov

Mulčovače s horizontálnou osou rotácie sú opatrené jedným alebo viacerými nosnými hriadeľmi s letmo uchytenými pracovnými orgánmi. Tieto voľne uložené pracovné orgány majú rôzny tvar a zamieňajú sa podľa typu mulčovanej plodiny. Predovšetkým ide o nože, kladivka a reťaze, ktoré sa používajú na mulčovanie trávnych porastov, burinových náletov či porastov s veľkým výskytom prekážok. Medzi najčastejšie používané nože patria pracovné orgány tvaru L, obráteného písmena Y a T. Energetická náročnosť horizontálnych mulčovačov sa pohybuje okolo 15 kW na meter pracovného záberu podľa aktuálne namontovaných pracovných orgánov.

Mulčovače s vertikálnou osou rotácie sa vyrábajú v pracovných záberoch od 2 do 12 m. Menšie nesené modely sú určené pre agregáciu v trojbodovom závese energetického prostriedku (traktora), naopak stroje s väčším pracovným záberom (4 m a viac) sú dodávané ako ťahané. Pohon mulčovčov je riešený od vývodového hriadeľa traktora cez kĺbové hriadele k prevodovkám jednotlivých sekcií stroja.

Pracovným orgánom je plochý nôž so zvislou osou rotácie, ktorý je typický svojím relatívne krátkym ostrím. Podľa pracovného záberu stroja a jeho konštrukcie bývajú mulčovače s vertikálnou osou rotácie osadené jedným až šiestimi pracovnými rotormi, pričom jednotlivé pracovné sekcie sú prepojené tak, aby nedochádzalo k vzniku neošetrených pásov a bolo zaručené kopírovanie terénnych nerovností. Spodná časť rotorov býva navyše opatrená klzným tanierom. Výšku strniska je možné teda nastaviť nielen výškovým nastavením týchto tanierov, ale aj nastavením nivelačných a kopírovacích kolies, ktoré slúžia u závesných strojov aj ako kolesá transportné.

Okrem plochého noža je možné tieto stroje osadiť aj rôzne tvarovanými nožmi a reťazami podľa druhu vykonávanej práce. Nie je výnimkou, že výrobcovia používajú zoskupenie niekoľkých rôzne tvarovaných nožov nad sebou, čo zvyšuje ventilačný účinok, ktorý umožňuje dopravu pokosenej hmoty von zo stroja.

Agregácia mulčovačov s energetickým prostriedkom

Mulčovače sú podľa svojho pracovného záberu agregované v trojbodovom závese energetického prostriedku, alebo sú konštrukčne riešené ako prívesné. Nesené mulčovače je možné agregovať ako v prednom, tak aj zadnom TBZ. Dôležité pritom je dodržanie zmyslu požadovaných otáčok a smeru pohybu vývodového hriadeľa. Závesné modely bývajú najčastejšie agregované cez ťažnú lištu do spodných ramien trojbodového závesu alebo sú pripojené cez etážový či spodný záves traktora. Nemenej zaujímavou možnosťou je agregácia mulčovačov so samohybnými žacími strojmi, ktorých pracovný záber sa pohybuje v rozmedzí 9 až 14 m.

Samostatnou kapitolou sú potom mulčovače uložené na špeciálnych ramenách, tzv. priekopové mulčovače. Tieto ramená dovoľujú prácu vo vzdialenosti až 8,5 m od osi energetického prostriedku. Mulčovacia hlava s konštrukčným záberom 0,8 až 2 m je uložená na tomto ramene výkyvne a vďaka tomu sa ľahko prispôsobí terénnym nerovnostiam v uhlovom rozsahu – 60 až + 90°. Z hľadiska konštrukcie sa jedná o klasický, spravidla horizontálny mulčovač, ktorý je poháňaný hydraulicky. Okrem mulčovacej hlavy je možné k ramenu pripojiť aj ďalšie adaptéry ako napr. kotúčovú pílu na orezávanie vetiev, špeciálne nožnice na zastrihávanie živých plotov alebo priekopovú frézu.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárske univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down