12.08.2011 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontrola úžitkovosti oviec na Slovensku

Vlani tak ako aj po iné roky sa robila kontrola mliekovej úžitkovosti (KMÚ) oviec mliekového typu plemena lacaune (LC) a východofrízska ovca (VF) u členov Slovenského zväzu chovateľov (SZCH), ktorí sú cez túto organizáciu zapojení do KÚ. KMÚ sa robila už len u 7 chovateľov a je do nej zapojených 44 oviec.

Jednotliví chovatelia chovajú od jednej do 20 oviec. Pritom nižšie uvedené chovy sa delia na tzv. šľachtiteľské chovy (ŠCH) a rozmnožovacie chovy (RCH), pričom len chovy so štatútom ŠCH môžu produkovať samčí a aj samičí materiál, a RCH len samičí materiál. 
Vyškolení „dôverníci“ počas laktácie odoberú 4-krát vzorky mlieka a zmerajú celkovú produkciu mlieka, pričom prvý odber sa musí vykonať v čase od 40. do 70. dňa po obahnení prvej ovce v stáde. Pri viacpočetnom stáde, aby dôverník mohol odobrať mlieko od všetkých, resp. väčšiny oviec, musí chovateľ zabezpečiť prejavenie ruje a následne aj potom kotenie oviec tak, aby od kotenia nebol väčší rozdiel, ako je hore vyššie uvedený časový úsek. 
Vyvolanie ruje do značnej miery závisí od prírodných podmienok, avšak ruju možno ovplyvniť aj chovateľskými spôsobmi, keď zvieratám doprajeme spásať pasienky s vysokým obsahom bielkovín, ako aj podávaním naklíčeného obilia, resp. rôznych kŕmnych zmesí aspoň 4 až 5 týždňov pred predpokladaným pripúšťaním oviec. 

Podľa zásad prijatých pre výkon KMÚ sa odber mlieka vykonáva minimálne počas dvoch laktácií a prepočíta sa na tzv. „normovanú dojnú periódu“, teda na 150 dní, pričom tento prepočet sa vykazuje na 3. laktáciu. Vzorky mlieka sa posielajú do ÚPZ Žilina PS SR, š.p. (Plemenárske služby SR), kde sa stanovuje obsah tuku, bielkovín a laktózy v kilogramoch a percentách. Tieto ukazovatele sú veľmi dôležité, pretože chovateľ má hodnoverný doklad a zároveň aj prehľad nielen o úžitkovosti jednotlivých zvierat, ale aj údaje o najdôležitejších zložkách mlieka. Tieto údaje sú do značnej miery geneticky podmienené, ale je ich možné podstatne ovplyvniť aj podávaným krmivom. Je želateľné, aby obsah bielkovín a tuku dosahoval hodnotu 3 % a viac. Ak sa požadované hodnoty nedosahujú ani pri dobrom kŕmení, treba zakúpiť plemenného barana, ktorého matka dosahuje minimálne uvedené kritériá. Má to veľký význam aj z hľadiska spracovania mlieka na mliečne výrobky, napr. na syry, pretože mlieka s vyšším obsahom tuku treba na produkciu kilogramu syra menej. 

Viac o výsledkoch kontroly úžitkovosti oviec na Slovensku sa dočítate v príspevku, ktorý publikovali doc. Ing. EGON GYARMATHY, CSc. a Ing. ANDREJ ČOPÍK v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 32.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down