20.11.2018 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konzervačné technológie obrábania pôdy, počasie, pôdna vlhkosť a úrody

V bývalom Československu sa, už v druhej polovici 20. storočia, začali hľadať riešenia, ktorými by bolo možné zabezpečiť obrábanie pôdy energeticky a časovo menej náročnými pracovnými postupmi. Začali sa spájať pracovné operácie využívaním kombinovaných strojových súprav. Orba bola nahrádzaná operáciami plytkého kyprenia pôdy za pomoci rotačných, tanierových, alebo radličkových kypričov. Snahou bolo prostredníctvom takýchto operácií šetriť náklady.

Viaceré výskumy tiež poukazujú na skutočnosť, že pri kvalifikovanom využívaní týchto technológií vo vhodných pôdno-klimatických podmienkach nedochádza k zhoršeniu parametrov úrodnosti pôdy.

Dôležité je uvedomiť si, že minimalizačné technológie je treba brať ako systém. Nesmú byť pre nás iba východiskom z núdze.

V Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave rastlinnej výroby (NPPC - VÚRV) v Piešťanoch je problematika rôzneho obrábania pôdy riešená ako jedna z prioritných tém. Snahou je získať podklady pre návrh a realizáciu adaptačných opatrení pre minimalizáciu dôsledkov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a v krajinnom priestore.

Priemerná teplota vzduchu v lokalite Borovce bola od januára 2016 (-3,38 °C) do júna 2016 (18,94 °C) 7,34 °C, a v porovnaní s klimatickým normálom január-jún došlo k zvýšeniu teploty o 0,14 °C. V roku 2017 sme však v januári pozorovali priemernú teplotu vzduchu -8,55 °C, čo malo v priemere za mesiace január – jún 2017 vplyv na teplotu, ktorá bola 6,53. Priemer teploty vzduchu bol teda o 0,67 °C nižší v porovnaní s klimatickým normálom. Rok 2018 sa javí v podobných intenciách, keď sme vo februári zistili priemernú teplotu -3,67 °C, pričom klimatický normál pre tento mesiac je 0,20 °C. Tento rok je zaujímavý i vyššími teplotami v apríli (13,57 °C) a v máji (17,75 °C).

Z pohľadu zrážok bol rok 2016 zaujímavý tak v januári, ako aj vo februári a v máji, keď postupne padlo 51,4 mm, 69 mm resp. 84 mm. V júni bol dokonca úhrn zrážok iba na úrovni 23 mm.

V roku 2017 sme taktiež pozorovali výkyvy zrážok tak v januári (19,8 mm), ako aj vo februári (16 mm), máji (30,4 mm), ako aj v júni (23,9 mm). Tieto úhrny za január až jún 2017 (153 mm) boli nižšie v porovnaní so sumou klimatického normálu 274 mm.

Priemer mesiacov január – jún 2018 sa javí podobne, ako zrážkovo podnormálny rok 2017, keď vo februári padlo iba 20,8 mm, v apríli 17,5 mm a v máji 27,2 mm.

Všetky tieto ukazovatele sa výraznou mierou podieľajú tak na vlhkosti pôdy v profile 0 – 0,80 m, ako aj na samotnej úrode zrna sledovaných poľných plodín.

Ing. Rastislav Bušo, PhD., Ing. Roman Hašana, PhD.

NPPC – VÚRV v Piešťanoch

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down