24.11.2016 | 06:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Krajinná pokrývka a využitie krajiny z pohľadu projektu LUCAS

V tomto príspevku uvádzame prehľadné údaje o krajinnej pokrývke, o využívaní krajiny a o krajinách EÚ ako celkoch. LUCAS je najväčší harmonizovaný prieskum krajín, realizovaný v rámci EÚ. Krajina je základom pre väčšinu biologických a ľudských činností na Zemi. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel, doprava, bývanie a ďalšie služby využívajú krajinu ako prírodný a/alebo ekonomický zdroj. Krajina je tiež neoddeliteľnou súčasťou ekosystémov a je nenahraditeľná pre biodiverzitu a kolobeh uhlíka.

Krajinu ako celok možno rozdeliť do dvoch vzájomne prepojených pojmov:

*krajinná pokrývka sa vzťahuje na bio-fyzikálne pokrytie pôdy (napríklad plodiny, tráva, listnatý les alebo zastavaná plocha);

*využitie krajiny poukazuje na socio-ekonomické využitie pôdy (napríklad poľnohospodárstvo, lesníctvo, rekreácia alebo domáce využitie).

Údaje o krajinnej pokrývke a o využívaní krajiny tvoria základ pre priestorové a územné analýzy, ktoré sú stále dôležitejšie pre:

*plánovanie a riadenie poľnohospodárstva, lesov, mokradí, vody a mestských oblastí;

*prírodu, biodiverzitu, ochranu pôdy;

*prevenciu a zmierňovanie prírodných rizík a zmeny klímy.

LUCAS je terénny (poľný) prieskum, založený na vzorkovacej schéme rámcových plôch, vykonávaný Eurostatom. Údaje o krajinnej pokrývke a o využití pôdy sú zhromažďované a krajinárske fotografie sú použité na to, aby sa zistili akékoľvek zmeny pokrývky či využitia krajiny alebo o európskych krajinách.

Pre analýzu krajiny je používaný transekt, teda 250 metrov chôdze v priamej línii od bodu, pozdĺž ktorého sú zaznamenané lineárne prvky v krajine a zmeny krajinnej pokrývky.

V roku 2012 pokryla kampaň LUCAS všetky členské štáty EÚ-27. Údaje o krajinnej pokrývke, o využívaní krajiny a krajinnej diverzite boli zhromaždené z asi 234 700 bodov v teréne. Tieto body boli vybrané zo štandardnej dvojkilometrovej siete z jedného milióna bodov v celej EÚ.

Krajinná pokrývka a viditeľné údaje o využití krajiny boli klasifikované podľa harmonizovaných LUCAS-číselníkov (nomenklatúry) krajinnej pokrývky a využitia krajiny. Dátové súbory LUCAS poskytujú základ pre harmonizovanú štatistiku krajinnej pokrývky/využitia krajiny, ktoré sú spolu zosúladené na európskej úrovni. Dátový súbor je unikátny, pretože je porovnateľný z hľadiska definícií a metodiky.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down