19.03.2015 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kritériá pre stanovenie hustoty silážnej hmoty

Bolo preukázané, že hustota silážnej hmoty priamo súvisí so stratou sušiny (DM) pri skladovaní.

Na každých 16 kg zvýšeného obsahu sušiny naviac v 1 m3 (= 1 lbs/ft3) sa môže strata sušiny znížiť o 1 %. Hustota a obsah vlhkosti v silážnej hmote určuje jej poréznosť. Z nízkej poréznosti vyplýva menej voľného priestoru alebo vzduchu vo vnútri silážnej hmoty. Ako sa silážna hmota stáva suchšou, musí byť zvýšená hustota, aby sa udržala požadovaná poréznosť. Nižšia poréznosť a vyššia hustota znamená kratšiu úvodnú aeróbnu fázu procesu silážovania. Fermentácia môže začať skôr, čím sa zachová stráviteľná energia a zmenší sa úbytok sušiny zahrievaním. Zvýšená hustota silážnej hmoty má ďalšiu výhodu zníženia expozície siláže kyslíku na prednej strane pri skrmovaní a zmenšenia skladového priestoru.

Porovnávacie kritériá

Meranie hustoty priamo na farme umožňuje stanoviť ciele pre konkrétnu farmu a sledovať pokrok smerujúci k týmto cieľom. Porovnanie s inými farmami vytvára povedomie o hustotách, ktoré už boli dosiahnuté inde. Následne je možné nastaviť vysoké, ale realistické, cieľové hodnoty pre hustotu.

 

Meranie hustoty na farme musí byť realizované bezpečne a strategicky. Vzdialenosť od horného povrchu silážnej hmoty, v akej je meranie uskutočnené, má významný a predvídateľný vplyv na hustotu. Porovnávajte len hustoty namerané v porovnateľnej vzdialenosti od povrchu. Vzťah medzi umiestnením vzorky a hustotou môže byť využitý na predvídanie hustôt na miestach, ku ktorým môže byť prístup k vzorke považovaný za nebezpečný.

Zásady zhutňovania

Aj najvyššia z nameraných hodnôt hustoty je dosiahnutá len a len dôsledným uplatnením najzákladnejších zásad plnenia a zhutňovania siláže. Aj keď využitie špecializovaných zariadení môže poskytnúť určité výhody, uvedené pojmy zostávajú zásadné:

HMOTNOSŤ vs. POMER: Udržiavajte hmotnosť minimálne 360 až 450 kg v zhutňovacom zariadení na tonu krmiva/hmoty pozbieranej za hodinu. To môže vyžadovať zvýšenie hmotnosti existujúceho zhutňovacieho zariadenia, pridanie utláčacích strojov a/alebo spomalenie rýchlosti dodávania siláže do skladového priestoru.

PLNENIE PO VRSTVÁCH: Plňte silážnu hmotu v tenkých vrstvách. Neprekračujte 15 až 20 cm novej silážnej hmoty/krmiva pridávaných na hromadu naraz. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu byť nevyhnutné pokročilé zručnosti operátora utláčacej radlice a/alebo ďalšie utláčacie zariadenia.

SÚVISLÁ PREVÁDZKA: Zhutňovacie stroje by mali fungovať nepretržite. Nezastavujte stroje, aby ste počkali, kým do sila dorazí ďalší náklad. Udržiavajte zhutňovanie na intenzívnej úrovni od začiatku až do konca vyplnenia skladového priestoru. Práce realizované na vrchu hromady majú malý alebo nemajú žiadny vplyv na hustotu v spodnej časti hromady.

 

 

Merané hustoty silážnej hmoty

(marania zo 107 sil.stien  v štáte Michigan; minimálna výška prednej steny 3,6 m; pokusy 2011-13).

 

 

 

 

SKLON: Udržiavajte sklon menej ako 18º (1:3) vo všetkých smeroch. Takýto sklon môže vyžadovať väčší pôdorys skladového priestoru.

SUŠINA PRI ZBERE: Udržiavajte rozsah zberového obsahu sušiny pre príslušnú plodinu. Keď začnú silážne krmoviny nadmerne vysychať, zvážte skrátenie dĺžky rezu.

 

Ing.Marek Jakubec, produktový manažér Pioneer Hi-Bred Slovensko

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down