07.05.2018 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ktorý je najlepší herbicíd do kukurice?

V ostatných rokoch zaznamenávame medziročne veľké rozdiely v priebehu počasia na jar s výrazným vplyvom na účinnosť a selektívnosť herbicídov v kukurici. Napriek výkyvom v úhrne zrážok sa snažíme dosiahnuť, aby porasty kukurice boli čisté bez burín každý rok, či je suché počasie alebo dostatočne prší, najlepšie jedinou aplikáciou bez opravných ošetrení.

Na dosiahnutie spoľahlivej pôdnej účinnosti preemergentného herbicídu je potrebné, aby približne do 10 dní po aplikácii zrážky prevlhčili pôdny profil do hĺbky 3 cm (úhrn zrážok 10 – 20 mm počas 1 – 2 dní). Ak dostatočne nezaúčinkovala preemergentná alebo skoro postemergentná aplikácia alebo sa na pozemku nachádzajú trvalé ťažko ničiteľné buriny, je potrebné použiť osvedčené herbicídy aplikovateľné v štádiu kukurice od 2. listu po vzídení burín. Výhodou cieleného postemergentného herbicídneho ošetrenia je vyššia spoľahlivosť účinnosti, možnosť výberu prípravku podľa prítomného spektra burín, jednoduchšie učenie dávky prípravku podľa spektra a rastových fáz burín, účinnosť aj proti trvácim burinám, minimum opravných ošetrení a možnosť zníženia záťaže životného prostredia chemickými látkami. Výmera kukurice ošetrovaná herbicídmi postemergentne od 4. listu sa v posledných rokoch pohybuje na úrovni 60 % z celkovej výmery. Spomedzi postemergentných herbicídov si titul najpredávanejší herbicíd v kukurici za ostatné roky právom vyslúžil prípravok Laudis®. Účinná látka tembotrione vo formulácii olejová disperzia dosahuje široké spektrum účinnosti, razantne ničí buriny aj vo vyšších rastových fázach a má spoľahlivú účinnosť aj počas sucha. Vplyvom pôsobenia účinnej látky dochádza k rozkladu chlorofylu v burinách a prvé príznaky účinnosti sú viditeľné už za 3 – 5 dní po aplikácii. Najskôr dochádza k blednutiu rastových vrcholov a postupne k ich vybieleniu, čo sa následne prejaví na celých rastlinách. Buriny potom pomerne rýchlo usychajú a hynú. V súvislosti s pracovnou špičkou v tomto období vegetácie sú aplikácie v niektorých prípadoch vykonávané v čase, keď sú buriny už vo vysokých rastových fázach a silno konkurujú kukurici. Rýchla širokospektrálna účinnosť herbicídu Laudis® v spojení s jeho vysokou selektívnosťou pre kukuricu je pre tieto prípady ideálnym riešením. Skvelé výsledky dosahuje proti prerastenej ježatke, mrlíku, láskavcu, durmanu a aj pichliaču. Dvojklíčnolistové druhy burín sú najspoľahlivejšie ničené v rastových fázach do 8 pravých listov a jednoklíčnolistové druhy do vytvorenia 1 - 2 odnoží. K Laudisu sú citlivé tieto buriny: láskavce, horčiaky, stavikrv vtáčí, mrlíky, pichliač roľný, voškovníky, podslnečník Theofrastov, loboda konáristá, ambrózia palinolistá, ibištek trojdielny, bažanka ročná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, ľuľok čierny, lipkavec, konopnica napuchnutá, výmrv slnečnice, hluchavky, horčica roľná, reďkev ohnicová, durman obyčajný, hviezdica prostredná, výmrv repky, štiavec kučeravý, ježatka kuria, proso siate, moháre. Laudis® nevyžaduje použitie ďalších zmáčadiel a výnimočná komplexnosť herbicídnej účinnosti vo väčšine prípadov vylučuje potrebu kombinácií s inými herbicídmi. Odporúčaná aplikačná dávka prípravku Laudis® je 2,2 l/ha. Popri účinnej látke je rovnako dôležitou zložkou tohto prípravku aj safener isoxadifen-ethyl. Tento antidót zabezpečuje dokonalú ochranu kukurice a tým vysokú istotu bezpečnej aplikácie bez fytotoxicity. Laudis® je možné použiť od 2. listu kukurice až do 8. listu, pričom Laudis je natoľko selektívny, že túto jeho výhodu využívajú i množitelia osivových línii a pestovatelia cukrovej kukurice. Olejová disperzia účinnej látky a safeneru sa vo vode rovnomerne rozptýli a pri aplikácii dosahuje výbornú priľnavosť a rovnomernú pokryvnosť listov. Aplikovaný roztok je rýchlejšie prijímaný burinami a odolnosť proti zmytiu dažďom je veľmi dobrá už 1 hodinu po aplikácii. Laudis® sa vyznačuje najrýchlejšou účinnosťou, najväčšou silou aj proti prerasteným burinám vrátane pichliača roľného a najvyššou selektívnosťou pre kukuricu. Slogan „Sila účinnosti v harmónii s kukuricou“ sa zatiaľ vždy potvrdil, vďaka čomu je Laudis® niekoľkoročným víťazom v predaji spomedzi herbicídov na ošetrenie kukurice. Prípravok Laudis® je registrovaný na minoritné použitie autorizovaného prípravku aj pre ošetrenie maku proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám. Aplikácia sa vykonáva postemergentne pri 6-8 listoch maku jeden krát za vegetáciu v dávke 1,6 – 2,2 l/ha podľa vzrastu burín. Listy maku musia byť pri ošetrení suché s dostatočnou voskovou vrstvou.

Pestovatelia s väčšou výmerou kukurice pre optimalizáciu nákladov môžu využiť jednorazovú XL objednávku v množstve 300 litrov Laudisu a celých násobkov tohto množstva, balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je o 5 % výhodnejšia.

Ing.Ján Hanuska, Bayer

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down