22.02.2019 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

KUHN MAXIMA- Jej doménou je presnosť

Sejba je jednou z najdôležitejších pracovných operácií a je základným kameňom pre zabezpečenie vysokej a kvalitnej úrody budúcej plodiny. Požiadaviek na kvalitu sejby je viacero, avšak väčšinou sa jedná najmä o zabezpečenie čo najlepšieho rozmiestnenia osiva do požadovanej hĺbky a dodržanie rovnomerných medzier medzi jednotlivými semenami osiva.

Pri sejačkách na presný výsev sú očakávania na kvalitu sejby maximálne, a práve preto nájdeme na trhu sejačku KUHN MAXIMA – sejací stroj so stabilnými výsevnými jednotkami, ktoré sú konštruované tak, aby zabezpečili dosiahnutie všetkých požadovaných parametrov pri sejbe širokoriadkových plodín, ako napr. kukurica, slnečnica a cukrová repa. Značka KUHN je pre poľnohospodárov na celom svete dobre známa. Jedná sa o najväčšieho a zároveň i najdlhšie pôsobiaceho výrobcu závesnej techniky na svete. Minulý rok oslavovala táto značka 190. výročie svojho vzniku a takéto dlhoročné pôsobenie znamená jednoznačnú spokojnosť s kvalitou práce techniky francúzskej značky. Na slovenskom trhu sa táto značka udomácnila vďaka spoločnosti Agroservis, spol. s.r.o. , ktorá už od roku 1997 dováža na náš trh túto techniku charakteristickej červenej farby.

Výrobca KUHN ponúka svoje sejačky MAXIMA s rôznymi pracovnými zábermi a rôznymi typmi rámov, počnúc od štvorriadkovej sejačky s jednoduchým rámom až po osemnásťriadkovú sejačku so sklopným rámom. Počet riadkov pri jednotlivých modeloch sejacích strojov MAXIMA môže byť dokonca i vyšší (24), nakoľko pri výseve cukrovej repy je požadovaná medziriadková vzdialenosť na úrovni 45 cm. Rad MAXIMA predstavuje širokú škálu sejacích strojov, vhodných pre malých farmárov, ale rovnako i pre veľké podniky ponúkajúce služby, ktoré požadujú skutočne veľké výkony. Podľa konštrukcie možno sejacie stroje s označením MAXIMA rozdeliť do dvoch skupín – ťahané a nesené.

Najpredávanejšími sejacími strojmi KUHN na Slovensku sú klasické šesťriadkové nesené sejačky s teleskopickým rámom, ktoré v závislosti od veľkosti zásobníka vyžadujú agregáciu s traktorom s výkonom 102-110 kW. Sejacie stroje KUHN MAXIMA  boli donedávna dostupné výlučne s mechanickým pohonom fungujúcim na princípe pohybu semena využitím podtlaku. Nesporná výhoda mechanických sejačiek spočíva v jednoduchom servise, ktorý zvládne takmer každý. Pohon výsevného ústrojenstva je riešený pomocou dvoch oporných kolies, ktoré ho zabezpečujú prostredníctvom reťaze a šesťhranného hriadeľa. Diskové výsevné pätky sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach, s rôznym počtom otvorov a ich priemerom. Samozrejmosťou je taktiež elektronická kontrola výsevku pomocou senzoru, ktorý kontroluje výsev každého jedného jedinca a počítadlo, ktoré kontroluje počet jedincov na riadok a na 1 ha. Pomocou vákuometra je nastaviteľná i intenzita sacieho efektu. Každú výsevnú jednotku stroja je možné mechanicky odpájať pomocou spojky, prípadne v rámci elektronického ovládania pojazdu v kombinácii so satelitným signálom je možné vykonávať uzatváranie jednotlivých výsevných jednotiek (Section Control).

Hnojenie, sejba i aplikácia insekticídov

Sejačky MAXIMA 2 sú vybavené zásobníkom na osivo s objemom 52 l, ktoré v kombinácii so šesťriadkovým výsevným ústrojenstvom a výsevkom 70-75 tis. jedincov dokáže na jedno naplnenie obhospodáriť 12 ha pôdy.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down