25.03.2019 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kukurica + Galleko® = spokojný pestovateľ

V minulej sezóne sme sa v Galleku viac zamerali na kukuricu. Vybrali sme si ju vzhľadom na veľké rozlohy pestovateľských plôch a jej narastajúci význam do budúcna. Navyše posledné sezóny boli z hľadiska počasia (mimoriadne suchá) v niektorých častiach Slovenska a Čiech nie veľmi naklonené tejto plodine. Vzniklo tak množstvo pokusov. Cieľom týchto pokusov bolo preukázať opodstatnenosť aplikácie a prínos prípravkov Galleko pri pestovaní kukurice v rôznych podmienkach (rozdielne typy odrôd a hybridov, lokalita, typ pôdy, množstvo zrážok atď.). Všetky pokusné a kontrolné porasty, spomínané v tomto článku, boli vystavené bežným poľným podmienkam. Pokusné a kontrolné varianty mali rovnakú výživu, pesticídnu ochranu, agrotechniku a ďalšie. Rozdiel bol iba v tom, že pokusný variant bol navyše ošetrený prípravkami Galleko.

Pre aplikáciu sme pôvodne zvolili prípravky Galleko rast a Galleko kvet a plod. Prvý z menovaných prípravkov - Galleko rast - aplikujeme vo fáze 4-6 listov. Jeho úlohou je pôsobiť na mladé rastliny. Medzi jeho hlavné účinky patrí skvalitnenie koreňovej sústavy, zlepšenie dostupnosti a využiteľnosti živín v pôde, stimulácia rastu, tvorba zelenej hmoty a v neposlednej rade vyššia odolnosť voči stresom (či už nízkym ranným teplotám, alebo suchu), ktorým sú mladé rastliny na začiatku vegetácie vystavené. Galleko kvet a plod aplikujeme o niečo neskôr, pri výške rastliny cca 1 meter. Jeho úlohou je v prvom rade doplniť v rastline protistresové látky do ďalšieho obdobia, nakoľko rastlina vstupuje do obdobia búrlivého rastu a naberania hmoty. Jeho účinky sa viditeľné aj na väčších, dlhších šúľkoch a menšom počte zaschnutých zŕn. Takéto boli metodické plány pre všetky pokusy. No nie nadarmo sa hovorí: "Človek mieni a Pánboh mení", alebo výstižnejšie „agronóm mieni a príroda mení“. Bolo tomu tak aj v našom prípade. Vďaka krátkej minuloročnej  jari, následne veľkej nárazovosti poľných prác a krátkym aplikačným oknám, technickým obmedzeniam,  sme museli tieto metodické plány korigovať. Často sa stávalo, že uvedené prípravky sme aplikovali spolu pri jednom vstupe do porastu. Práve vďaka tomu, sú získané výsledky rozmanitejšie a o to ešte cennejšie.

V oblasti južných Čiech sa na piatich podnikoch (ZD KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU a.s. středisko Krásná Hora, středisko Včelná; AGPI a.s. rostlinná výroba Krsice; Třemošenská a.s.; Zemědělské obchodní družstvo Mrákov) hodnotili ukazovatele týkajúce sa koreňovej sústavy. Cieľom bolo zadokumentovať vplyv Galleko prípravkov na kvalitu koreňovej sústavy a jej vplyv na veľkosť rastlín a hmotnosť šúľkov. Výsledky sú uvedené v tabuľke č.1.

Tab.1

 

 

Účinky Galleko prípravkov na jednotlivé porasty kukurice boli viditeľné nielen na koreňovom systéme ale aj voľným okom už pri bežnom pohľade do porastu. Ošetrené rastliny sa vyznačovali zelenšou farbou, listy mali rozvinuté a to aj napriek stresovým podmienkam. Naopak kontrolné porasty kukurice boli suchšie a listy sa bránili odparovaniu vody.

 

Obr. 1 kontrola, Hybrid KWS Walterina, foto 15.8.2018, Třemošenská a.s, okres Plzeň

 

 

Obr. 2 porast kukurice ošetrený prípravkami Galleko, Hybrid KWS Walterina, foto 15.8.2018, Třemošenská a.s., okres Plzeň

 

Obr. 3 Vľavo kontrola, vpravo ošetrené Galleko prípravkami. Foto 4.9.2018, CHMEL spol. s r.o. okres Rakovník

 

Skúsenosti s nedostatkom vlahy majú aj v NPPC VÚRV Piešťany (lokalita Borovce, okres Piešťany), kde už niekoľko rokom prebiehajú maloparcelkové pokusy s prípravkami Galleko v rôznych plodinách. V roku 2017 sa vplyvom sucha úrody kukurice pohybovali v rozmedzí od 1,65 t/ha  - 3,01 t/ha. Aj keď ťažko možno pri týchto číslach hovoriť o rentabilite pestovania, no varianty ošetrené Gallekom priniesli výrazné navýšenie (+ 1,36 t/ha). Tento prírastok na úrode v takýchto extrémnych podmienkach nielenže „zaplatil“ cenu prípravkov, no dokázal aj zmierniť stratu na poraste spôsobenú suchom. Veď posúďte sami (tab. č. 2). Minulý rok bol výrazne úrodovo lepší, no aj napriek tomu bol ďaleko od toho aby sme ho mohli nazvať ideálnym. Aj v týchto lepších podmienkach však prinieslo Galleko ošetrenie svoje ovocie v podobe ekonomicky zaujímavého navýšenia úrody.

 

Tab. 2


Pokusy dozorovala Ing. Mária Sekerková, CSc.

V suchých podmienkach prebiehali v minulom roku aj pokusy na Českej Zemědělskej Univerzite v Praze (Výzkumná stanice Červený Újezd;  okres Praha – západ). Boli zamerané nielen na zvýšenie úrody zrna, ale hodnotilo sa aj zvýšenie úrody pre potreby siláže. Výsledky z posledných 2 rokov sú uvedené v tabuľke č. 3. Na vykreslenie lepšieho obrazu citujeme zo záverečnej správy Ing. Jaroslava Tomáška, Ph.D., ktorý uvedený pokus dozoroval a vyhodnocoval: „Z hodnocení pokusného roku 2018 je zřejmé, že rostliny neměly k dispozici dostatečnou půdní vlhkost, kterou by využily, zároveň došlo k předčasnému ukončení vegetace, způsobené dlouhotrvajícím suchem. Délka vegetační doby byla zkrácena, což se projevilo na nízkém průměrném výnosu všech pokusných parcelek, kde běžně dosahuje kukuřice výnosy okolo 50 t/ha čerstvé hmoty, zrno v čerstvé hmotě pak přes 10 t/ha.

Je tedy pozitivním výsledkem, že přípravky firmy Galleko za nepříznivých podmínek zvyšují výnos zelené hmoty a zároveň zvyšují výnos zrna.“

Tab. č.3

Pokusy dozoroval Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.

Všetkých, ktorí pestujú kukuricu pre potreby siláže určite zaujmú aj výsledky dosiahnuté v poloprevádzkovom pokuse vo firme CHMEL spol. s r.o. (ČR).  Vizuálne rozdiely medzi kontrolou a šúľkami ošetrenými Gallekom sú výrazne viditeľné na obr. 3. Pri podrobnejšom rozbore kvality tejto kukurice bolo zistené, že aplikácia Galleko prípravkov (Galleko rast 0,5 l/ha a Galleko kvet a plod 0,5 l/ha) mala pozitívny vplyv aj na obsah škrobu a jeho zvýšenie.

Z uvedených výsledkov je viditeľné, že technológia Galleko® má svoju opodstatnenosť či už pri pestovaní kukurice na zrno alebo na siláž. Pozitívne pôsobí na rastliny a aj v suchých podmienkach dokáže priniesť navýšenie úrody. Dokáže zlepšiť kvalitu úrody a tým zlepšiť ekonomické ukazovatele.

Mgr. MARTIN ŠOTÍK
Galleko®

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down