24.03.2023 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kukurica – zhodnotenie pestovateľského roka 2022

Kukurica je strategickou plodinou 21. storočia. Je efektívnou trhovou plodinou a je jedna z najuniverzálnejších plodín pestovaných vo svete.

Kukurica je rastlina s krátkym vegetačným obdobím, v trvaní iba šesť mesiacov. Za tento čas vyprodukuje 30 až 40 ton zelenej hmoty na jednom hektári a preto potrebuje dostatok všetkých živín a vody vo vývojových štádiách, ktoré určujú výšku úrody. Produkčný potenciál kukurice je 12 až 14 ton na hektár. Pestovanie kukurice je vymedzené júlovými teplotami 21˚C až 27 ˚C, pokiaľ tieto územia majú dostatok zrážok (vody).

V roku 2022 bola sejba kukurice vykonaná v agrotechnických termínoch - v apríli a v máji, vývoj porastov bol v počiatočných fázach dobrý. Prvé očakávania boli, o koľko hektárov klesne výmera osiatych plôch kukurice vzhľadom na zvýšené ceny elektrickej energie a plynu v porovnaní s rokom 2021. V krátkom čase však nastúpila obava o výšku hektárových úrod.

Pokles pestovateľskej výmery aj úrody

Kukurica na zrno bola v roku 2022 zasiata na výmere 176 tisíc hektárov, v porovnaní s rokom 2021 poklesla výmera o 27 tisíc hektárov. Z hľadiska hodnotenia päťročného priemeru osiatych plôch kukurice na úrovni 194 tisíc hektárov, výmera poklesla o 18 tisíc hektárov.

Najväčšie poklesy pestovateľských plôch kukurice boli zaznamenané v Nitrianskom, Trnavskom a Košickom kraji, celkom o 22 tisíc hektárov menej.

I napriek vysokým vkladom do výroby v porovnaní s rokom 2021, resp. do predpokladanej úrody 7 až 10 ton z hektára, napriek zabezpečeniu vysokej pestovateľskej úrovne, nebola dosiahnutá očakávaná úroda kukurice na úrovni 7,5 tony z hektára, čo bol päťročný úrodový priemer.

Voda vs úroda

Podľa dlhodobých skúseností pestovateľov, ale aj výsledkov sledovania vývojových fáz kukurice výskumníkmi z NPPC – VÚRV Piešťany, je potreba dažďovej vody, alebo závlahovej vody v mesiaci máj cca 50 milimetrov, v mesiacoch jún, júl a august 200 až 250 milimetrov pre dosiahnutie úrody 7 až 8 ton z hektára.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down