01.12.2023 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita odrôd pšenice na Slovensku v rokoch 2022 a 2023

Súčasný sortiment listiny registrovaných odrôd pšenice letnej formy ozimnej v SR zahŕňa 163 odrôd a pšenice letnej formy jarnej 12 odrôd rôznej úrovne kvality, avšak našim pestovateľom sa núka možnosť pestovať viac ako 2 500 odrôd pšenice letnej, ktoré ponúka Európska únia v spoločnom katalógu odrôd. Správna voľba odrody často rozhoduje práve o rentabilite pestovanej pšenice.

Vďaka projektu ÚOP MPRV SR: „Monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“, môžeme každoročne sledovať technologickú kvalitu pšenice a zároveň aj odrodové zastúpenie pšeníc, ktoré sa na Slovensku pestujú. Odrodové spektrum pestovaných pekárenských pšeníc je pomerne široké. Každoročne zanalyzujeme a zhodnotíme okolo dvesto vzoriek pšeníc, ktoré získame od poľnohospodárskych a roľníckych družstiev a zo skúšobných staníc ÚKSUP-u (sú zozbierané z 88 - 99 odberových miest.

Parametre technologickej kvality

V sledovaných vzorkách stanovujeme parametre technologickej kvality podľa STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej (2018), ktorá delí pšenicu na štyri triedy kvality: E – elitná, A -  štandardná, B - základná, P – pečivárenská.

Priemerne za celé Slovensko úroda pšenice v roku 2022 dosiahla A triedu a v roku 2023 B triedu kvality (tabuľka 1). Podpriemerná kvalita pšenice v roku 2023 je predovšetkým z dôvodu nízkeho obsahu mokrého lepku, priemerná hodnota je na úrovni 25,5 percenta. V roku 2023 bol okrem obsahu mokrého lepku rizikovým parametrom aj obsah dusíkatých látok, kedy triedu A kvality dosiahlo iba 54,1 percenta hodnotených vzoriek. Výška úrody pšenice podľa predbežných výsledkov a odhadov bude na úrovni cca 5,7 tony na hektár, čo je najvyššia úroda za posledné roky. Aj toto je jeden z faktorov, prečo sa kvalita pšenice vyznačuje nižším obsahom dusíkatých látok a teda aj nižším obsahom mokrého lepku. Ďalší významný faktor, ktorý vplýval na tieto nízke hodnoty boli práve daždivé dni počas žatvy, ktorá musela byť často prerušovaná. Tým zrelé zrno strácalo na kvalite, porasty boli poľahnuté, klasy začali napádať hubové ochorenia.

Odrodové zastúpenie pšenice

Okrem celkovej kvality pšenice, sme sledovali aj odrodové zastúpenie pšeníc a ich kvalitu. Zo všetkých  hodnotených vzoriek pšeníc sme každoročne zaznamenali pestovanie cca 80 rôznych odrôd, z čoho najčastejšie pestovanými pšenicami v SR v rokoch 2022 a 2023 boli odrody Avenue, Airbus, Aurelius, Bernstein, Genius, IS Laudis, Lukullus, RGT Rebell, Julie, Viriato, IS Conditor, LG Absolon, Alicantus, Artimus. Ďalej nasledovali odrody Apexus, Arameus, Centurion, Beatus, Butterfly, RGT Reform, Chevignon, CH Combin, Yetti, Arkeos, Expo, IS Agilis, LG Mocca. Naopak k odrodám sporadicky sa vyskytujúcim môžeme zaradiť napr. Viki, PS Dobromila, Atraktion, Balitus, IS Rubicon, IS Carrier, Lyskamm, RGT Sunnyboy, Bodyček, Asory, Basmati, Energo, Element, Gallio, Grizzly, MS Maidis, IS Danubius, Hewitt, Hybery a ďalšie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down