28.06.2021 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita osiva a produkčná schopnosť porastu

Osivo ovplyvňuje nielen produkčnú schopnosť porastu, ale aj kvalitu hospodárskej úrody. Použitie kvalitného osiva je predpokladom úspešnej ekonomiky pestovania všetkých poľných plodín. Kvalitu osív ovplyvňuje celý rad faktorov, medzi ktoré patrí odroda, prírodné podmienky, celková pestovateľská technológia, ale aj pozberové manipulácie, úpravy a podmienky skladovania osív. Parametre osiva ovplyvňuje množiteľ aj upravovateľ osív.

Už v  dávnej minulosti pestovatelia vedeli, že cielenou selekciou najlepších rastlín je možné získať kvalitnejšie osivo, v ktorom je pre ďalšiu generácie plodín zakódovaný vyšší úrodotvorný a  kvalitatívny potenciál. Na základe týchto poznatkov neskôr vznikli špecializované šľachtiteľské pracoviská a  osivárske závody, ktorých cieľom je tvorba a udržiavanie výkonných odrôd kultúrnych rastlín.

Do produkčného procesu v  poľnohospodárstve vstupuje na rozdiel od iných sektorov priemyselnej výroby viacero činiteľov, ktoré pestovateľ nevie ovplyvniť. Ide najmä o počasie, ktoré v značnej miere vplýva na úrody pestovaných plodín. Vplyv poveternostných podmienok však poľnohospodár okrem správne zvolenej agrotechniky môže čiastočne redukovať práve vhodným výberom pestovaných odrôd kultúrnych plodín. Vysievaním ich kvalitného osiva, a to ideálne druhov vyšľachtených v domácich podmienkach, môže získať určitú istotu ich adaptability na lokálne pestovateľské podmienky.

Rozhoduje kvalita

Kvalitný genetický materiál v  podobe osiva a  sadiva je hlavným intenzifikačným prvkom, vstupujúcim do poľnohospodárskej výroby. Použitie nekvalitného osiva, naopak, predstavuje jedno z najväčších rizík súčasnej rastlinnej produkcie. Horšia vzchádzavosť, vitalita porastu, nežiaduce prímesi iných odrôd alebo semien burín, zlý zdravotný stav rastlín, či riziká s tým priamo súvisiace, ako sú vyššia miera zaburinenosti, poliehanie porastov, sú faktory s ktorými treba pri používaní nekvalitných osív počítať. Keďže do produkčného procesu vstupuje množstvo premenných, kvantifikovať, o aké percento úrod pestovateľ prichádza použitím nekvalitného osiva, nie je jednoduché.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down