08.01.2019 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2018

Technologická kvalita potravinárskej pšenice požadovaná spracovateľským priemyslom závisí predovšetkým od genetického potenciálu danej odrody. Vonkajšie vplyvy, ako je napr. počasie, agrotechnické postupy, sa významne podieľajú na technologickej kvalite potravinárskej pšenice a môžu potlačiť alebo naopak zosilniť geneticky determinovaný potenciál pekárenských odrôd pšenice.

Kvalita pšenice podľa krajov SR

V roku 2018 v rámci celej SR bolo analyzovaných 209 vzoriek pšenice z 88 odberových miest (získané od poľnohospodárskych družstiev a zo skúšobných staníc ÚKSÚP-u).

V sledovaných vzorkách boli stanovované parametre technologickej kvality podľa STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej (2018), triedy kvality A, čo zodpovedá minimálnym požiadavkám kvality pre pekárske účely. Konkrétne: objemová hmotnosť (min. hodnota 77,0 kg.hl-1), obsah dusíkatých látok N x 5,7 (min. 12,0 %), obsah mokrého lepku v sušine (min. 26 %), sedimentačný index, Zelenyho test (min. 30 ml), číslo poklesu (min. 220 s) a  súčasťou STN je už aj hodnotenie kvality lepku na základe hodnoty gluten indexu pre triedu kvality E (min. 65).

S účinnosťou od 1. júna 2018 je STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej novelizovaná a je verejne dostupná s možnosťou zakúpenia na ÚNMS SR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v Slovenskej republike).

Novelizovaná norma pšenicu delí opäť na štyri triedy kvality: E – elitná, A -  štandardná, B -  základná, P – pečivárenská.

Avšak trieda kvality B už neurčuje minimálne požiadavky pre intervenčný nákup, ale stanovuje základnú triedu kvality. Ďalšie zmeny sa týkajú zvýšenia hodnôt objemovej hmotnosti, obsahu dusíkatých látok, sedimentačného indexu, obsahu mokrého lepku v jednotlivých triedach kvality. Presnejšie je charakterizovaná trieda kvality P – pečivárenská, kedy už nehovorí o minimálnych hodnotách obsahu dusíkatých látok a mokrého lepku, ale o maximálnych hodnotách.

Požiadavky na kvalitu pšenice sú doplnené v elitnej triede kvality aj o ďalšie parametre ako je gluten index a hodnotenie kvality múk reologickými parametrami. Z farinografického hodnotenia je odporúčaným parametrom väznosť vody a stabilita cesta, z alveografického hodnotenia energia.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down