06.05.2014 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitná a vysoká úroda obilnín

Na celom území sú porasty ozimnej pšenice v dobrom stave a je predpoklad vysokých úrod. Je potrebné si však uvedomiť, že zo zvyšovaním úrody a pri nedostatočnej výžive dusíkom sa znižuje kvalita výslednej produkcie, čo v konečnom hodnotení má vplyv na ekonomiku pestovania. Obdobná situácia je pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa, kde sa výsledná kvalita premieta do rentability pestovania.

Kvalitatívne hnojenie pšenice

Na zabudovanie dusíka  do zrna je potrebné zvoliť správny termín aplikácie dusíkatého hnojenia a taktiež jeho formu. Správnym načasovaním dosiahneme maximálnu využiteľnosť dusíka a jeho zabudovanie do zrna. V prípade použitia granulovaných hnojív je nutné kvalitatívne hnojenie realizovať v druhej polovici steblovania, ak sa používa DAM390 aplikáciu prevedieme damovými trubicami tiež v druhej polovici steblovania.  Veľa pestovateľov využíva aplikáciu 5  % roztoku močoviny na vlajkový list, čo je veľmi efektívna aplikácia, nakoľko dusík je rýchlo a efektívne zabudovaný. Pri týchto termínoch aplikácie sa dusík efektívne zabuduje do zrna a zvyšujeme tým obsah dusíkatých látok, lepku a celkovo kvalitu pšenice.

Zvýšenie HTZ

Zvýšenie HTZ je jedným z dôležitých úrodotvorných parametrov úrody, ktorý je možné ovplyvniť od štádia vlajkového listu až po mliečnu zrelosť aplikáciou prípravkom s auxínovým účinkom, ktorý usmerní tok živín priamo do zrna. Silná protistresová ochrana počas tohto obdobia je dôležitá z pohľadu regulácie hospodárenia s vodou. Za týmto účelom odporúčame aplikáciu prípravku na báze morských rias Alga 300++K v dávke 0,7 – 1 l/ha. Okrem živín, prírodných fytohormónov obsahuje aj vysoké množstvo bioaktívnych látok, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti stresovým faktorom, ako sú sucho, chlad, zasolenie, zamokrenie ai., a dokážu udržať vodu v rastline prostredníctvom regulácie otvárania a zatvárania prieduchov. Termín aplikácie je od fázy BBCH 37 až po mliečnu zrelosť.

Zvýšenie obsahu NL a lepku

Keďže zvyšovaním HTZ dochádza aj k miernemu nariedeniu endospermu odporúčame aplikovať spoločne s Alga 300++K prípravok Amino Total, ktorý obsahuje 43 % voľných L-aminokyselín a 17 %  dusíka a v dávke 0,5 kg/ha ,čím sa podporí intenzívnejšie zabudovannie dusíka do zrna, zvýši sa obsah lepku, zlepšia sa pekárenské a potravinárske vlastnosti. Táto aplikácia je ekonomicky vysoko rentabilná a v prípade sucha Vám dokáže udržať úrodu až o 20 % vyššiu oproti neošetreným porastom.

Kvalitatívne parametre jačmeňa

Výkupcovia komodít, ale hlave sladovne požadujú jačmeň s vysokou kvalitou. Podstatou je v rámci noriem stanovený obsah dusíkatých látok (9,5 – 11,5%) a podiel zrna nad 2,5 mm sitom (min. 90%).      Pre dosiahnutie požadovaných parametrov je potrebné dodržať maximálnu povolenú dávku dusíka na základe obsahu dusíka v pôde pred sejbou a posledný dusík aplikovať najneskôr do konca odnožovania. Pre zvýšenie HTZ, zníženie obsahu dusíkatých látok a celkové zlepšenie kvality jačmeňa odporúčame aplikácie prípravku Alga 600 v dávka 0,5 kg/ha. Ako prevenciu proti chorobám prípadne spoločne s fungicídom je možné aplikovať prípravok SoftGuard v dávke 1,2 – 1,7 l/ha.  Dôležité tak ako u pšenice je udržanie vody v rastline, regulácia otvárania a zatvárania prieduchov vďaka vysokému obsahu bioaktívnych látok  a usmernenie toku živín prednostne do zrna.

Tabuľka č. 1. Maloparcekový pokus v jačmeni jarnom, odroda Sebastian

Variant

Úroda v t/ha

Zvýšenie úrody v t/haHTZ% NL
Kontrola6,71-44,611,275
17,310,645,310,788
27,370,6646,910,744
37,430,7245,410,788

1. Alga 300++P a Alga 300++K, 2. Alga 300++P + SoftGuard++ a Alga 300++K + SoftGuard++ 3. Alga 300++P + SoftGuard++ + Humic Total a Alga 300++K + SoftGuard++ + Humic Total

Z praxe

V rámci pokusu s jačmeňom jarným (tab. 1), sme realizovali pokus na odrode Sebastian, ktorý bol zameraný na overenie  účinnosti prípravkom na báze morských rias na výšku a kvalitu úrody. Pri všetkých variantoch sme zaznamenali navýšenie úrody porovnaní s kontrolou. Na variante 1 sa úroda navýšila o 0,6 t/ha, na variante č. 2 o 0,66 t/ha a na poslednom variante o 0,72 t/ha. Pri všetkých pokusných variantoch sa znížil obsah dusíkatých látok v zrne jačmeňa v porovnaní s kontrolou.

Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov a navštívte našu webovú stránku s e-shopom www.agrobiosfer.sk.

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Obchodný manažér

Agrobiosfer, s.r.o.

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down