Kvalitná sejba – významné systémové opatrenie

Viac ako použitá technológia prípravy pôdy však rozhoduje o úspechu pri zakladaní porastov ozimnej repky kvalita všetkých vykonaných prác a ich optimálny čas. Kvalita prípravy pôdy sa prejaví najmä pri vlahovom deficite po sejbe. Použité technológie prípravy pôdy sa spravidla neodlišujú vo výsevku ani v termíne sejby repky. Základom úspechu pri minimalizačných technológiách je správny manažment slamy.

Tieto technológie okrem priaznivého účinku na fyzikálny a biologický stav pôdy (pri dlhodobejšom uplatňovaní) viac umožňujú dodržať optimálny termín sejby, najmä pri vyšších výmerách repky v podniku.

Parametre sejby

Všeobecne možno konštatovať, že repku najčastejšie sejeme od polovice do konca augusta (výnimočne do začiatku septembra). Výsevok je s termínom výsevu významným faktorom, ktorý ovplyvňuje stav porastu pred zimou a v priebehu zimy, úspešnosť prezimovanie a tým aj hektárové úrody. Výsevok pri repke sa udáva v kilogramoch na hektár a spravidla býva (pri HTS okolo 4,5 g) 2,5 – 4 kg na hektár, čo zodpovedá počtu 60 – 90 semien na meter štvorcový. Výsevok má zabezpečiť počet rastlín na jar v rozmedzí 30 až 80 kusov na meter štvorcový, optimálny počet rastlín by mal byť 40 až 60 kusov (u hybridov 30 – 40 rastlín na meter štvorcový).

Najbežnejšia medziriadková vzdialenosť u univerzálnych sejačiek, ktoré pri sejbe repky využívame najčastejšie, je v súčasnosti 12,5 centimetra (úzke riadky) a 21 až 25 centimetrov (stredné riadky). Hĺbka výsevu je 1,5 až 2 centimetre. Osivové lôžko musí byť spevnené (včasná príprava pôdy, ošetrenie brázdy, kvalitné výsevné pätky, správne nastavenie sejačky), aby repka čo najrýchlejšie vzišla a stačila konkurovať burinám.

Trendy

Aktuálnym trendom pri vývoji sejačiek je nárast ich pracovného záberu, ktorý sa zväčšuje tak pri pasívnych (ťahaných) sejacích strojoch, ako aj pri vývodovým hriadeľom poháňaných sejacích kombináciách. Naznačený trend je zrejmý predovšetkým pri sejbe do mulču (a v jednotlivých prípadoch tiež pri priamej sejbe) pri tzv. univerzálnych sejačkách, ktoré ponúkajú takmer všetci výrobcovia. Tieto sa hodia s čiastočným obmedzením nielen pre konvenčnú sejbu po orbe, ale aj pre sejbu do mulču, ktorá predstavuje ťažisko nasadenia týchto sejačiek.

Najčastejšie sú pri týchto sejačkách predradené náradia na kyprenie pôdy a urovnávanie osivového lôžka pred výsevnými pätkami. Pritom sa využívajú najmä pod uhlom nastavené taniere, podobné tým, ktoré sa používajú na tanierových bránach. Tanierové elementy sú čiastočne nastaviteľné, čo umožňuje dosiahnuť želanú intenzitu práce. Na tanierové elementy nadväzuje utužovací systém, ktorý preberá viaceré významné funkcie. Slúži k tomu, aby sa dosiahlo urovnanie osivového lôžka a jeho primerané utuženie. Najčastejšie pozostáva z pneumatík veľkého priemeru, alebo krúžkových valcov. Pri sejbe sa opiera celá hmotnosť stroja na tieto valce. Tým sa dosiahne rovnomerné rozloženie hmotnosti a konštantné utužovanie pôdy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *