27.11.2023 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitné osivo - základ budúcej úrody

Výroba osiva je komplex výrobných činností zahŕňajúcich organizáciu a postupy udržiavacieho šľachtenia, množenia, zberu a ošetrenia osiva.

V minulosti sa kvalitné osivo získavalo z najlepších porastov. Neskôr sa začala využívať cielená selekcia najlepších rastlín. S nárastom potreby biologicky hodnotných osív vznikli špecializované šľachtiteľské stanice a  osivárske podniky, ktorých cieľom je udržiavanie a tvorba výkonných odrôd kultúrnych rastlín. Pôvod (proveniencia) osiva, čiže lokalita, v  ktorej je daná odroda vyšľachtená, výraznou mierou pôsobí na to, či bude daná odroda spĺňať produkčné parametre v pestovateľských oblastiach pre ktoré je určená. Z toho vyplýva, že je veľmi dôležité vybrať vhodné pôdno-klimatické podmienky, kde budú pestované množiteľské porasty. Preto domáce šľachtenie a výroba osiva v našich podmienkach má stále význam. Nové odrody sú tak už pri šľachtení adaptované na lokálne podmienky. Jednoznačne platí, že najlepšie a najstabilnejšie výsledky dávajú odrody vyšľachtené, alebo dlhodobo skúšané tam, kde sa budú pestovať.

Kvalita osiva

Kvalitu osív ovplyvňuje celý rad faktorov, medzi ktoré patria prírodné podmienky, celková pestovateľská technológia a v neposlednom rade aj pozberové manipulácie súvisiace s úpravami a skladovaním osív. Na kvalite osív sa teda podieľa množiteľ, upravovateľ aj distribútor osív. Osivo uvádzané do obehu musí spĺňať všetky predpoklady pre vytvorenie ekonomicky efektívneho porastu. Výhody vysokej kvality vysievaného osiva spočívajú v nasledujúcich faktoroch:- rýchle vzchádzanie porastu, ktoré zabezpečí dobrú konkurenčnú schopnosť voči burinám, - lepšia rezistencia voči patogénom v období formovania klíčka,- rýchlejšie vytvorenie dobrej hustoty porastu aj pri nižšom výsevku,- vyššia tolerancia vzchádzajúcich rastlín proti niektorým stresovým faktorom (chlad, vlhkosť pôdy),- lepší zberový index pri dobrej produktivite porastu, - dobrá vyrovnanosť porastu a tým aj jeho ľahšia ochrana proti burinám a škodcom,- predpoklad lepšej úrody výškovo a vývinovo vyrovnaných porastov.

Lokalita, ročník, odroda

Kvalita osiva je ovplyvnená tromi základnými faktormi - lokalitou, ročníkom a odrodou. Medzi ďalšie faktory dôležité pre kvalitu semien patrí dodržanie semenárskej agrotechniky, správne vykonaný zber, pozberové ošetrenie a úprava osiva.

Biologická kvalita osiva je daná predovšetkým distribúciou asimilátov do semien, alebo vegetatívnych rozmnožovacích orgánov. Ich vysoký obsah zvyšuje klíčivosť aj vitalitu semien. Pozemok na pestovanie plodín na osivo musí byť „agrotechnicky“ vhodný. To znamená, že je v tzv. kultúrnom stave: bez koľají, neutlačený, s dobrou zásobou živín a bez vysokej hladiny rezíduí herbicídov. Dôležité je, aká tam bola predplodina (napríklad, aby nedošlo k výrobe zmesi odrôd). Pozor treba dať aj na zaburinenosť najmä trvácimi burinami. Pri vetrom opelivých druhoch plodín (kukurica siata na osivo) musí spĺňať aj priestorovú izoláciu, ktorá je podmienkou uznania osiva. Kvalita osiva má tiež významný vplyv na zdravotný stav vypestovanej plodiny.

Založenie porastu

Pred zakladaním semenárskeho porastu je dôležitá tiež včasná a kvalitná príprava pôdy. Je nutné vytvoriť podmienky pre rozvoj pôdnej mikroflóry a dbať na to, aby osivo malo pripravené kvalitné osivové lôžko.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down