24.11.2020 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitné osivo, základ dobrej úrody

Kvalitné osivo je jedným z najdôležitejších faktorov vstupujúcich do poľnohospodárskej výroby s priamym vplyvom na výšku produkcie a jej kvalitu. Výroba osiva je vlastne samostatné odvetvie rastlinnej výroby. Použitie kvalitného osiva je predpokladom úspešnej ekonomiky pestovania všetkých poľných plodín.

Osivo uvádzané do obehu musí spĺňať všetky predpoklady pre vytvorenie kompletného, zdravého porastu. Výhody vysokej kvality vysievaného osiva spočívajú v nasledujúcich faktoroch:- rýchle vzchádzanie porastu, ktoré zabezpečí dobrú konkurenčnú schopnosť voči burinám, - dobrá rezistencia voči patogénom v období formovania klíčka,- rýchlejšie vytvorenie dobrej hustoty porastu aj pri nižšom výsevku,- vyššia tolerancia klíčiacich rastlín proti niektorým stresovým faktorom (chlad, vlhkosť pôdy)- dobrý zberový index pri dobrej produktivite porastu, - uniformita porastu a tým aj jeho ľahšia ochrana proti burinám a škodcom,- rovnorodý porast umožňuje kvalitný zber s nižšími stratami.Kvalita osiva je ovplyvnená najmä tromi základnými faktormi - lokalitou, ročníkom a odrodou. Medzi ďalšie faktory dôležité pre kvalitu semien patrí dodržanie semenárskej agrotechniky, správne vykonaný zber, pozberové ošetrenie a úprava osiva. Kvalitné osivo ovplyvňuje nielen produkčnú schopnosť porastu, kvalitu, vitalitu, ale aj tiež výšku celkovej hospodárskej úrody. Proveniencia - pôvod osiva odráža prírodné podmienky, za akých bolo množenie osiva poľnohospodárskej plodiny uskutočnené. K základným prírodným faktorom patria pôdne a klimatické podmienky. Pôdne podmienky pri výrobe osiva sú trvalejšieho charakteru a možno ich presne definovať. Niektoré vlastnosti pôd sa môžu čiastočne meniť vplyvom systémov hospodárenia. Pre posúdenie vplyvu poveternostných podmienok sú významné skutočné parametre počasia a časový termín ich vplyvu. Teplotné a zrážkové podmienky ovplyvňujú tiež dĺžku obdobia vývoja semien a ich biochemickú činnosť.Od výberu pozemkuPestovateľské technológie pri výrobe osiva sa začínajú výberom vhodného pozemku, kde je nutné posúdiť pôdnu vyrovnanosť, zaburinenosť, vhodnú expozíciu a priestorovú izoláciu. Posudzuje sa tiež predplodina, lebo nevhodná predplodina znamená neodstrániteľný škodlivý činiteľ, ktorý je spojený so zamietnutím porastu v procese certifikácie vyrobeného osiva. Pred zakladaním semenárskeho porastu je dôležitá tiež včasná a kvalitná príprava pôdy. Je nutné vytvoriť podmienky pre rozvoj pôdne mikroflóry a dbať na to, aby osivo malo pripravené kvalitné osivové lôžko. Pri hĺbke sejby vo všeobecnosti platí, že vrstva pôdy nad semenom by mala zodpovedať dvoj až päťnásobku rozmeru semena. Výnimku tvoria len niektoré epigeicky klíčiace strukoviny (fazuľa, sója), ktoré majú síce veľké semená, ale sejú sa plytko. Dodržanie odporúčaného počtu rastlín na jednotku plochy predstavuje optimálny stav. Z výsledkov mnohých prác vyplýva, že pri množiteľských porastoch by mali byť skutočné výsevky o štvrtinu až tretinu nižšie ako je odporúčaný výsevok na bežné výrobné plochy danej poľnohospodárskej plodiny.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down