23.11.2018 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitné osivo - základ dobrej úrody

Výroba osiva je významné odvetvie rastlinnej produkcie. Kvalitné osivo ovplyvňuje nielen produkčnú schopnosť porastu, kvalitu, vitalitu, ale aj tiež výšku celkovej hospodárskej úrody. Jeho použitie je predpokladom úspešnej ekonomiky pestovania všetkých poľných plodín.

celková pestovateľská technológia a v neposlednom rade aj pozberové manipulácie, úpravy a skladovania osív. Na kvalite osív sa teda podieľa množiteľ aj upravovateľ osív.

Základné faktory

Osivo uvádzané do obehu musí spĺňať všetky predpoklady pre vytvorenie ekonomicky efektívneho porastu. Výhody vysokej kvality vysievaného osiva spočívajú v nasledujúcich faktoroch:- rýchle vzchádzanie porastu, ktoré zabezpečí dobrú konkurenčnú schopnosť voči burinám, - lepšia rezistencia voči patogénom v období formovania klíčka,- rýchlejšie vytvorenie dobrej hustoty porastu aj pri nižšom výsevku,- vyššia tolerancia klíčencov proti niektorým stresovým faktorom (chlad, vlhkosť pôdy),- lepší zberový index pri väčšej uniformite vzchádzania a tým dobrej produktivite porastu, - dobrá uniformita porastu a tým aj jeho ľahšia ochrana proti burinám a škodcom,- predpoklad lepšej úrody výškovo a vývinovo vyrovnaných porastov.Kvalita osiva je ovplyvnená tromi základnými faktormi - lokalitou, ročníkom a odrodou. Medzi ďalšie faktory dôležité pre kvalitu semien patrí dodržanie semenárskej agrotechniky, správne vykonaný zber, pozberové ošetrenie a úprava osiva.

Vplyv pôvodu osiva

Pôvod osiva odráža prírodné podmienky, za akých bolo množenie poľnohospodárskej plodiny uskutočnené. K základným prírodným faktorom patria pôdne a klimatické podmienky. Pôdne podmienky pri výrobe osiva sú trvalejšieho charakteru a možno ich presne definovať. Niektoré vlastnosti pôd sa môžu čiastočne meniť vplyvom systémov hospodárenia. Medzi hlavné meteorologické faktory patria podmienky teplotné, zrážkové, slnečné žiarenie a celková stabilita klimatického normálu v jednotlivých rokoch. Pre posúdenie vplyvu poveternostných podmienok sú významné skutočné parametre počasia a časový termín ich vplyvu. Teplotné a zrážkové podmienky ovplyvňujú tiež dĺžku obdobia vývoja semien a ich biochemickú činnosť.Vplyv pôvodu osiva je daný predovšetkým distribúciou asimilátov do semien, alebo vegetačných rozmnožovacích orgánov. Ich vysoký obsah zvyšuje klíčivosť aj vitalitu semien. Pozemok musí byť vhodný nielen agrotechnicky, ale musí spĺňať aj priestorovú izoláciu, ktorá je podmienkou uznania najmä vetrom opelivých plodín (kukurica siata na osivo). Podľa výsledkov získaných porovnávacími pokusmi z rôznych miest pôvodu osiva boli preukázané úrodové rozdiely, ktoré prekryli aj rozdiely medzi stupňami množenia. Vplyv pôvodu osiva môže byť za určitých podmienok vyšší ako vplyv odrody. Vplyv proveniencie osiva má tiež významný vplyv na zdravotný stav vypestovanej plodiny.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down