Kvapalný propán: stávka na budúcnosť

Trh s energiami je v súčasnosti dramaticky rozkolísaný, a tak niet divu, že mnoho firiem, obcí alebo prevádzkovateľov najrôznejších budov a technológií zvažuje prechod z pôvodného energetického zdroja na iný. Cena elektrickej energie prudko stúpla a dodávky zemného plynu sú neisté. Lenže veľa alternatív neostáva. A čo propán? Jeho dodávky nie sú závislé od dodávateľov zemného plynu z východu, ale od prevádzky rafinérií zo západu. V tejto súvislosti dodajme, že z celkového objemu vyťaženej ropy ide do automobilového priemyslu len 15 až 20 % a propán je v podstate odpadovou surovinou. To znamená – bude tu stále!

Inšpirácia plynom

Čo potrebuje výrobca, obec, poľnohospodárske družstvo alebo správca budov? V dlhodobom horizonte potrebujú istotu pravidelných dodávok, stabilné ceny a vysokú mieru nezávislosti. Samozrejme, potrebujú aj výhrevnosť, a teda aj efektivitu vykurovania. V poslednom čase sa začalo častejšie hovoriť o skvapalnenom zemnom plyne. Prečo nie, aj také riešenie je možné, lenže v dlhodobom horizonte? Je prekvapivé, že sa v týchto súvislostiach málo hovorí o kvapalnom propáne, ku ktorému sa dá dostať omnoho ľahšie a jeho doprava i skladovanie sú jednoduchšie. Viac než 50-ročné skúsenosti sú veľmi pádnym argumentom. Kvapalný propán sa vyrába skvapalňovaním ropných plynov, ktoré vznikajú pri rafinácii ropy. Do kvapalného skupenstva sa propán dostane pôsobením tlaku a nízkej teploty. V tomto stave zotrvá počas celej prepravy a skladovania až do okamihu, keď opäť zmení skupenstvo na plynné, teda tesne pred vstupom do horáka (plynového kotla). Prepravuje sa pomocou autocisterien. Prevádzkovateľ zariadenia potrebuje len zásobník plynu, ktorý v nadzemnom alebo podzemnom variante umiestni na svojom pozemku. Plyn v zásobníku netreba nijako „udržiavať“, napríklad podchladzovaním. Na vykurovanie sa najčastejšie používa čistý propán, výnimočne zmes propán-butánu. Rozdiel medzi propánom a butánom je v teplote odparovania. Zatiaľ čo propán sa odparuje pri -42 °C, bután pri 0 °C. To znamená, že v zimných mesiacoch má zmes propán-butánu nevýhodu. Čistý propán je síce o niečo drahší, ale má vyššie oktánové číslo a je čistejší – s minimom obsahu síry. Skladá sa len z uhlíka a vodíka a jeho výhrevnosť je 46,4 MJ/kg (najvyššia medzi palivami).  

Zásobníky na kvapalný propán - bután.

Ekológia bez emisných kvót

Ceny dodávaného propánu v kvapalnom stave sú pri porovnaní s „konkurenciou“ v súčasnosti veľmi priaznivé a nič nesvedčí o opaku. Samozrejme, prejsť z jedného energetického média na iné, prípadne používať kvapalný propán ako záložný zdroj má svoje špecifiká a najprv je nutné individuálne posúdiť ekonomiku tohto kroku a technické riešenie. Pri kvapalnom propáne sa zákazník nezaväzuje na odber, ale platí len za množstvo, ktoré spotrebuje. Odpadá tým riziko, ako napr. pri dodávateľoch zemného plynu, že keď prekročí zazmluvnené množstvo, doplatok rozdielu je viac než mastný. Akákoľvek prevádzka na propán do značnej miery zaručuje nezávislosť. Propán môže slúžiť ako zdroj pre všetky typy plynových kotlov. Jeho spaľovanie je takmer bez škodlivých emisií, preto si prevádzkovateľ nemusí kupovať emisné kvóty, čo môže výrobnú prevádzku významne zlacniť. Často zaznieva otázka, či je vhodné používať kvapalný propán vo výrobnom procese. Je to otázka konkrétnych potrieb, ako aj voľby zodpovedajúcej veľkosti zásobníka (firma TOMEGAS z Milevska dodáva zásobníky od 2,8 do 250 m3), prípadne aj ich počtu. Kvapalný propán možno považovať za energiu budúcnosti, tak prečo ho neskúsiť? Ďalšie informácie nájdete na www.tomegas.sk.

Zdroj: Tomegas

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down