02.06.2014 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lepšie sa predáva pôda do výmery jedného hektára

Z celkovo predanej výmery poľnohospodárskej pôdy 39 918,49 hektára v 12 okresoch SR za sledované obdobie rokov 2007 - 2012 bola najväčšia predaná výmera zaznamenaná v okrese Košice - okolie (25,86 percenta), a z celkovo predaného počtu pozemkov 98 644 bol najväčší počet pozemkov predaný v okrese Liptovský Mikuláš (24,55 percenta).

BRATISLAVA. Informácie zverejnil Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) v Bratislave, ktorý monitoruje transakcie na trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku už od roku 2001, a to najskôr v šiestich vybraných okresoch Slovenska, a od roku 2007 v 12 okresoch: Dunajská Streda, Topoľčany, Trnava, Nitra, Liptovský Mikuláš, Žilina, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Prešov, Svidník, Košice-okolie a Michalovce.
Za sledované šesťročné obdobie (2007 – 2012) mala priemerná trhová cena poľnohospodárskej pôdy v súbore dvanástich okresov Slovenska hodnotu 1,19 eura za štvorcový meter (m2). Najvyššiu priemernú trhovú cenu pôdy zaznamenal okres Banská Bystrica, kde jej hodnota činila 5,27 eura za m2, nasledovala Žilina s hodnotou 3,79 eura za m2. Najnižšie priemerné trhové ceny poľnohospodárskej pôdy boli v okresoch Rimavská Sobota: 0,21 eura za m2 a Svidník: 0,12 eura za m2.
Vysoké priemerné trhové ceny poľnohospodárskej pôdy v okresoch Banská Bystrica a Žilina boli zaznamenané prevažne vo veľkostnej kategórii pozemkov do 1 ha, a to pravdepodobne na základe predpokladaného budúceho využitia tejto pôdy na nepoľnohospodárske stavebné, rekreačné a iné účely.
"Záujemca o kúpu pôdy na poľnohospodárske využitie naráža na viacero problémov, a to na množstvo vlastníkov na relatívne malých výmerách, čo sťažuje uzatváranie kúpno-predajných zmlúv. Vlastníkov zaťažujú aj nájomné zmluvy, uzatvárané, minimálne na 5 rokov, lebo vlastníci musia nájomcovi rok vopred oznámiť zrušenie zmluvy. Ďalším dôvodom, obmedzujúcim trh s pôdou, sú vysoké transakčné náklady," uviedol VÚEPP.
Nový zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sprísnil podmienky predaja. Od 1. 6. 2014 môžu pôdu prednostne nadobúdať osoby, ktoré na nej podnikajú alebo pracujú v poľnohospodárskej výrobe najmenej tri roky a zároveň majú na území SR trvalý pobyt alebo sídlo firmy najmenej 10 rokov.
Vlastník, predávajúci pôdu, má povinnosť zverejniť svoj úmysel previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MP RV) SR. Pri výmere do 10 000 m2 (vrátane) musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci a na úradných tabuliach v obciach, susediacich s obcou, v ktorej sa pozemok nachádza.

Pri výmere nad 10 000 m2 musí túto ponuku zverejniť aj najmenej v jednom tlačenom periodiku s okresnou pôsobnosťou, a ak také neexistuje, tak v periodiku s celoštátnou pôsobnosťou.
 (tasr)     

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down