05.08.2019 | 05:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lesné hospodárstvo SR vlani vykázalo nižší zisk najmä pre rast nákladov

Lesné hospodárstvo SR vlani vykázalo zisk vo výške 40,62 milióna eur. Hospodársky výsledok bol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 2015 až 2017 však nižší, najmä kvôli rastu nákladov na pestovnú a ťažbovú činnosť a rastu mzdových nákladov. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v tzv. zelenej správe za rok 2018.

BRATISLAVA. "Poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve SR dosiahli hospodársky výsledok 5 miliónov eur. Pretrváva rozdiel v dosiahnutom hospodárskom výsledku u štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesa," poukázal na rozdiely agrorezort.
Horší hospodársky výsledok v štátnych lesoch je podľa MPRV SR spôsobený najmä nákladmi vynaloženými na správu neodovzdaných lesov so zákazom ťažby dreva a verejnoprospešnými činnosťami (asi 6,4 milióna eur ročne), vylúčením z poskytovania náhrad za obmedzenie hospodárenia na lesných pozemkoch v dôsledku zákazov a obmedzujúcich podmienok ochrany prírody (asi 5,6 milióna eur ročne), vyššou odvedenou daňou z nehnuteľností (asi 3,5 milióna eur ročne), ako aj obmedzenými možnosťami čerpania podpory z verejných zdrojov a vyššími režijnými nákladmi v dôsledku zamestnávania všetkých odborných lesných hospodárov v pracovno-právnom pomere.
"V neštátnych lesoch pôsobia odborní lesní hospodári zväčša na živnosť, čo znamená nižšiu cenu práce. Po zohľadnení uvedených aspektov by bol hospodársky výsledok štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesa porovnateľný," upozornilo ministerstvo pôdohospodárstva v správe.
V roku 2018 objem investícií v lesnom hospodárstve SR podľa MPRV SR dosiahol 48,15 milióna eur, z toho obhospodarovatelia lesa 34,45 milióna eur a poskytovatelia služieb 13,70 milióna eur. Oproti roku 2017 prišlo k zníženiu investícií o 7,5 %.
"Medzi cudzie zdroje financovania podniku patria aj bankové úvery. Túto formu financovania v posledných rokoch využívajú najmä obhospodarovatelia neštátnych lesov. Zo štátnych lesných podnikov len VLM, š. p.,  Pliešovce. Celková výška bankových úverov v roku 2018 dosiahla 16,26 milióna eur, z toho prijaté bankové úvery v danom roku boli vo výške 7,47 milióna eur," dodal v správe agrorezort.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down