LG expozícia s ponukou noviniek

V centre expozície spoločnosti Limagrain na celoslovenskom stretnutí poľnohospodárov, ktoré sa v tomto roku uskutočnilo v Oponiciach, boli ťažiskové, ale hlavne nové odrody repky, pšenice a jačmeňa, disponujúce nadpriemerným úrodovým potenciálom, kvalitou a najmodernejšími agrotechnickými vlastnosťami.

CDP 2023

Repky s prvenstvami

Spoločnosť Limagrain do pokusu na CDP v Oponiciach zaradila štyri nosné hybridy repky, ktoré pre zaujímavosť doplnila šestica experimentálnych repiek. Ako uviedol Ing. Jiří Matuš, jej produktový manažér, všetky nádejné novinky disponujú veľmi dobrými kvalitatívnymi parametrami a vlastnosťami, avšak do ponuky sa dostane len ten najúrodnejší hybrid ako nástupca niektorého zo súčasných hybridov repky. 

Úvod prehliadky odrodového pokusu patril LG Ambassador, hybridu repky, ktorý sa vďaka výborným výsledkom v rôznorodých podmienkach a lokalitách stal najpestovanejším v Európe. „Ide o komplexne vybavenú repku s vysokou mierou prispôsobivosti k rôznorodým podmienkam prostredia, ktorú sa oplatí pestovať. Navyše získal označenie N-FLEX, ktoré poukazuje na efektívne hospodárenie s dusíkom v zhoršených podmienkach, napr. za sucha,“ dodal k jeho vlastnostiam J. Matuš.

Do popredia sa razantne posúva nový hybrid LG Arnold, zaregistrovaný v roku 2021 ÚKSÚP-om so 110 percentami na priemer úrod kontrolných hybridov. Podľa J. Matuša typovo ide o iný hybrid ako je LG Ambassador, je mohutnejší, skorší, plus je o niečo úrodnejší.  Na jeseň sa vyvíja pomalšie, nevyžaduje preto dôraznú reguláciu rastu. V rámci agrotechnického termínu umožňuje skorý výsev. V kvalite patrí medzi nadpriemerne olejnaté repky, ako zdôraznil J. Matuš je to práve vďaka  kvantitatívnej rezistencii proti verticíliovému vädnutiu, ktorá umožňuje nerušené dozrievanie až do konca vegetácie. V ponímaní spoločnosti ide o ťažiskové repky, ktoré v tomto roku doplnil stredne skorý hybrid LG Auckland, vyznačujúci sa rýchlym vývinom na jeseň, čo umožňuje jeho neskorší výsev v rámci agrotechnického termínu. V razantnom vývine pokračuje skoro na jar, vyžaduje preto dôslednú reguláciu rastu. Je odporúčaný do najlepších pestovateľských podmienok, v ktorých dokáže priniesť nadpriemerne vysoké úrody. 

Odrody pšenice do každých podmienok

Predstavenia 12 odrôd pšenice v pokuse sa zhostil Ing. Stanislav Doležal, vedúci marketingu a registrácie odrôd spoločnosti Limagrain. Zvlášť upozornil na nové odrody, z ktorých veľmi skorá osinatka  Alcantara s potravinárskou kvalitou A/B, sa vyznačuje úrodovou stabilitou najmä v suchších a teplejších ročníkoch. Disponuje dobrou odolnosťou proti poliehaniu, toleranciou proti stresom zo sucha a horúčav. Veľmi dobrý zdravotný stav je daný odolnosťou proti hrdziam – plevovej a pšeničnej a fuzariózam klasov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down