17.05.2022 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

LG ponuka pre rok 2022

V centre pozornosti odborného semináru spoločnosti Limagrain Česká republika, s.r.o. (Limagrain ČR), ktorý sa uskutočnil 27. apríla 2022 v Mojmírovciach, bolo predstavenie nových odrôd ozimných foriem pšenice a jačmeňa, ktoré zaujali agronomickými vlastnosťami, úrodnosťou a kvalitatívnymi parametrami, ako aj odolnosťou proti hospodársky závažným chorobám. Popri novinkách boli zároveň vyzdvihnuté aj najpestovanejšie odrody spoločnosti v kontexte s výsledkami z poloprevádzkových pokusov a praxe.

Hostí podujatia pozdravil Ing. Pavel Kutmon, riaditeľ spoločnosti Limagrain, ktorý po viac ako 20 rokoch úspešného pôsobenia v spoločnosti odchádza na zaslúžený odpočinok. Zároveň predstavil svojho nástupcu pre český a slovenský trh, ktorým je Ing. Zdeněk Šonský.

Pretrvávajúci dopyt spracovateľov

„Pozícia Slovenska je z hľadiska výroby a hlavne exportu sladu naďalej veľmi dobrá. Napriek pandémii si Slovensko udržalo piatu pozíciu v exporte sladu v Európe,“ povedal v úvode Ing. Marián Šternócky, vedúci nákupu a logistiky spoločnosti Heineken Slovensko Sladovne, ktorá je so 43 percentným podielom najväčším spracovateľom sladovníckeho jačmeňa a výrobcom sladu na slovenskom trhu.

Vo svojom vstupe zhodnotil produkciu sladu na Slovensku, ktorá v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 mierne stúpla a dosiahla úroveň 292 tisíc ton sladu, z čoho exportovaných bolo 239 tisíc ton. 

„Výrobu sladu v roku 2022 odhadujeme na úrovni 283 tisíc ton, čo je mierny pokles. Potreba sladovníckeho jačmeňa pre výrobu sladu v roku 2022 je odhadovaná na približne 360 tisíc ton. Je to vysoké množstvo,“ uviedol M. Šternócky, čím potvrdil pretrvávajúci dopyt po sladovníckom jačmeni zo strany spracovateľov.

Produkcia jačmeňa na Slovensku

Napriek vysokému a stabilnému dopytu po sladovníckom jačmeni zo strany slovenských sladovní, došlo na Slovensku za posledné roky k poklesu osevných plôch jačmeňa. „V roku 2021 sme zaznamenali najnižšie výmery jačmeňa na Slovensku za posledných päť rokov a to na úrovni 117 625 hektárov, čo predstavuje medziročný pokles o 11,5 percenta,“ informoval M. Šternócky. V celkovej produkcii jačmeňa sme sa na Slovensku dostali pod 600 tisíc ton, pričom sladovnícky využiteľný jačmeň bol pod 300 tisíc ton. Podľa M. Šternóckeho veľkým nedostatkom je, že domáca produkcia nedokáže pokryť potreby slovenských spracovateľov sladovníckeho jačmeňa: „Posledných päť rokov na Slovensku každoročne chýba 50 až 70 tisíc ton sladovníckeho jačmeňa z domácej produkcie, ktoré musia spracovatelia doviezť.“ Je predpoklad, že plochy ozimného jačmeňa, zakladané na jeseň 2021 sú na obdobnej úrovni ako v predchádzajúcej sezóne (41 075 hektárov). Zatiaľ nie sú známe (štatisticky potvrdené) plochy osevu jarného jačmeňa v roku 2022.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down