23.05.2023 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

LG repky pre sezónu 2023 s viacerými novinkami

Tradičný odborný seminár spoločnosti Limagrain, ktorý sa uskutočnil 26. apríla 2023 v historickom kaštieli v Mojmírovciach, bol okrem iného zameraný aj na predstavenie portfólia odrôd repiek pre sezónu 2023 vrátane technologických odporúčaní v kontexte s dosiahnutými výsledkami v minulom roku. 

Šľachtenie s výsledkami

Ing. Marián Bačiak, zástupca spoločnosti Limagrain, v úvode upozornil na výsledky pokusov zameraných na odolnosť repky proti pukaniu šešúľ. Zdôraznil, že pukavosť šešúľ vôbec nesúvisí so skorosťou repky. „Sila potrebná na otvorenie šešúľ repky, napríklad pri LG Auckland – repky z najnovšieho šľachtenia spoločnosti Limagrain, musí byť významne väčšia ako pri podstatne slabších, prípadne starších materiáloch,“ dodal. Ďalšou dôležitou vlastnosťou repky je odolnosť proti vírusu žltačky okrúhlice (TuYV), ktorého prenosu - najčastejšie voškou broskyňovou, je nemožné zabrániť. Repky zo šľachtenia Limagrain majú zabudovaný genotyp R54, vďaka čomu sú rezistentné voči vírusu TuYV a úrodový potenciál ostáva zachovaný.

M. Bačiak ďalej upozornil na prvenstvo spoločnosti Limagrain v šľachtení repky zameranom na efektívne využitie dusíka pre tvorbu primerane vysokej úrody, a to aj v podmienkach dočasného alebo trvalejšieho deficitu tejto dôležitej živiny. Uvedené potvrdili výsledky pokusu ÚKZÚZ-u v roku 2022, v ktorých sa v úrode semien na spotrebu jedného kilogramu dusíka presadili hybridy LG Auckland, LG Arnold a LG Ambassador. Z nich hybrid LG Ambassador sa právom hrdí označením N-FLEX.

Zo závažných ochorení repky M. Bačiak pozornosť upriamil na verticíliové vädnutie, ktoré môže až o tretinu znížiť úrodu repky. „V zásade pri veľmi zúžených možnostiach chemickej ochrany je vlastnosť akou je tolerancia proti verticíliovému vädnutiu veľmi dôležitá,“ dodal. Riešením sú hybridy s kvantitativnou rezistenciou voči uvedenému ochoreniu, ktorými sú LG Arnold a LG Auckland. 

Jednotka v Európe

LG Ambassador je podľa M. Bačiaka výnimočne kvalitný hybrid repky, ktorý je osiatymi plochami aktuálne najpestovanejšou repkou v Európe (zdroj: Kynetec). Okrem poskytovania nadpriemerne vysokých úrod disponuje odolnosťou proti vírusovej žltačke okrúhlice (TuYV) a fómovej hnilobe (gén Rlm-7). Samozrejmosťou je geneticky determinovaná odolnosť proti pukaniu šešúľ, taktiež veľmi dobrá odolnosť proti vymrznutiu. Navyše LG Ambassador získal označenie N-FLEX, ktoré poukazuje na efektívne hospodárenie s dusíkom v zhoršených podmienkach, napr. za sucha.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down