30.12.2022 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

LGAN hybridy kukurice znamenajú viac

„Najdôležitejším parametrom v kukuričnej siláži je obsah energie uloženej v podobe škrobu a stráviteľnej vlákniny, ktorá čím je stráviteľnejšia tým viac siláže dokáže krava zožrať.“

Uviedol Ing. Jiří Matuš počas odbornej konferencie spoločnosti Limagrain Slovakia vo Zvolene. Pre uľahčenie výberu a presnejšie porovnanie hybridov do konkrétnych podmienok zaviedli v spoločnosti Limagrain index Limagrain Animal Nutrition Milk+. „Predstavuje komplexný pohľad na silážny hybrid, ktorý v sebe združuje či už potreby zootechnika, tak aj agronóma,“ dodal J. Matuš. Zootechnické kritérium je zohľadnené programom MILK 2006, čo je uznávaný systém hodnotenia kvality silážnej kukurice, ktorý predikuje príjem, hodnotí kvalitu sušiny kukuričnej siláže s ohľadom na obsah škrobu, stráviteľnosť neutrálne detergentnej vlákniny, obsah proteínov, atď. Tieto zootechnické parametre doplnili  reprezentatívne výnosové dáta z bežných plôch. Podľa J. Matuša ide o prehľadné vyjadrenie funkčnosti silážnej kukurice na základe výsledkov dosiahnutých v našich klimatických podmienkach. 

Výsledky pokusov

Uvedené potvrdili výsledky z 35 lokalít zo západnej Európy, z ktorých 20 lokalít bolo v intenzívnych podmienkach a 15 v podmienkach zhoršených, vystavených najmä stresu zo sucha. Z hodnotenia vyplynulo, že ak je porast kukurice postihnutý suchom a je zasilážovaný do ideálnej zberovej sušiny, t. j. do 35 percent, je stráviteľnosť vlákniny vyššia, avšak pozberaná hmota obsahuje menej škrobu, dôsledkom čoho je produkčný potenciál nižší. Konkrétne porovnávaný bol LGAN hybrid LG 31.268, ktorý je najpestovanejším silážnym hybridom spoločnosti Limagrain v západnej Európe s konkurenčnými kontrolnými hybridmi, pričom zber sa uskutočnil pri ideálnej sušine. LG 31.268 znášal sucho lepšie - poskytol vyššiu úrodu suchej hmoty, taktiež mal vyšší obsah škrobu. Stráviteľnosť vlákniny bola pri LG 31.268 cez 54 percent, čím sa naplno prejavilo šľachtenie LGAN zamerané na vyššiu stráviteľnosť vlákniny, v prípade konkurenčných hybridov bol tento parameter významne nižší. Vo výsledku produkčná účinnosť na tonu suchej hmoty pri LG 31.268 dosiahla 1 347 litrov mlieka, pri kontrolných hybridoch 1 200 litrov mlieka. V prípade indexu Milk+ (produkcia mlieka z jedného hektára) pri LG 31. 268 dosiahla +5 000 litrov mlieka z hektára v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. 

Podobné výsledky boli dosiahnuté v pokusoch českého ÚKZÚZ-u v roku 2018, v ktorých hybrid LG 31.277 (pestovaný aj na Slovensku) v prípade indexu Milk+ dosiahol v suchých podmienkach 20 424 litrov mlieka a horšie kontrolné hybridy 18 900 litrov mlieka z hektára. 

LGAN kukurice

Z komplexne zostavenej ponuky do podhorských oblastí pestovania J. Matuš odporúča nový hybrid kukurice Dignity (FAO 175), ktorý má v daných podmienkach schopnosť dozrieť do potrebnej zberovej sušiny.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down