03.09.2021 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Majstrovstvá Požitavia v orbe mali svoje piate pokračovanie

V obci Maňa sa už niekoľko rokov organizuje podujatie s názvom TRAKTORMÁNIA. V prvých ročníkoch sa organizátori skôr zameriavali na jeho zábavnejší charakter – pripraviť pre návštevníkov ukážky zručnosti súťažiacich pri obsluhe malotraktorov, prípadne štvorkoliek. Pred piatimi rokmi sa však organizátori rozhodli toto podujatie doplniť aj o odbornejší program a rozdelili ho na dve časti – v tej dopoludňajšej sa súťaží v orbe a popoludní sú jazdy zručnosti. Tento rok sa, žiaľ, podobne ako aj v minulom roku, z pandemických dôvodov uskutočnila len tá dopoludňajšia časť a tou bol 5. ročník súťaže pod názvom „Majstrovstvá Požitavia v orbe“.

Na sobotu 21. augusta bola zorganizovaná súťaž v orbe traktormi – veteránmi a malotraktormi domácej a továrenskej výroby. V rámci príprav na túto súťaž boli už v predchádzajúcich ročníkoch spracované a na stránke Obecného úradu v Mani zverejnené „Pravidlá súťaže...“ a tlačivá pre prihlasovanie sa súťažiacich oráčom. Väčšina oráčov, ktorí súťažili v predchádzajúcich ročníkoch, reagovala na zverejnené prihlášky okamžite, niektorí hlavne noví oráči sa rozhodovali až na poslednú chvíľu. Do termínu uzávierky prihlášok bolo prihlásených 21 oráčov, pre ktorých organizátori podujatia pripravili súťažné pozemky. Nakoľko technické vybavenie prihlásených oráčov sa líšilo (boli prihlásené jedno-, dvoj-, a trojradličné pluhy) museli byť pre nich pripravené súťažné pozemky s rôznymi rozmermi. Dĺžka pozemkov bola stanovená jednotne na 40 m a pri šírke pozemku sa rátalo s 10-mimi metrami na jedno orbové teleso pluhu. Na pripravené pozemky napokon nastúpilo celkom 20 oráčov, jeden z prihlásených súťažiacich z rodinných dôvodov účasť odriekol.

Tak ako sa už stalo zvykom v predchádzajúcich ročníkoch, pred zahájením súťaže bola vykonaná krátka inštruktáž o jej pravidlách a priebehu, nakoľko časť súťažiacich oráčov sa súťažných orieb zúčastnila po prvý krát. Väčšina oráčov, ktorí sa pravidelne zúčastňovali súťaže aj v predchádzajúcich ročníkoch, už pravidlá ovládala, čo sa prejavilo aj v priebehu súťaže, keď napriek zložitým podmienkam, ktoré boli spôsobené väčším množstvo rastlinných zvyškov, okrem dvoch súťažiacich ostatní svoju úlohu úspešne zvládli!

Vyhodnotenie kvality súťažnej orby bolo vykonané podľa kritérií schválených Slovenskou spoločnosťou pre orbu (SSpO). Okrem autora tohto príspevku boli členmi rozhodcovskej komisie tak ako aj v predchádzajúcich ročníkoch Ing. Ján Marták a Ing. Peter Hudec. Na základe „komisionálneho“ posúdenia kvality súťažnej orby bolo rozhodnuté, že v kategórii jednonápravových malotraktorov na 1. mieste skončil Ján Frčka z Prenčova, 2. miesto si vyoral Marek Baranec z Mane a ako 3. sa umiestnil Jozef Šipoš z Vrábeľ. V kategórii dvojnápravových malotraktorov domácej a továrenskej výroby a traktorov – veteránov sa ako prvý umiestnil Juraj Sulan z Mane, ako druhý skončil Tibor Meňhárt z Kamenice nad Hronom a na treťom mieste skončil Mário Balala z Tajnej. Ostatní súťažiaci svorne obsadili 4. miesto. Všetci súťažiaci oráči dostali Diplom za účasť a víťazi súťaže boli ocenení maketami lemešov a vecnými cenami. Vecnými cenami boli ocení aj ďalší oráči – za najlepšie urobenú rozorávku cenu dostal Adam Hegeduš zo Šurianok, za najlepší sklad Tibor Meňhárt z Kamenice nad Hronom a za najlepšiu poslednú brázdu František Štetina z Pastuchova.

Kým v prvých ročníkoch podujatia s názvom TRAKTORMÁNIA bol jeho súčasťou aj bohatý sprievodný program, v rámci ktorého vystupovali viaceré hudobné skupiny, boli pripravené rôzne atrakcie pre deti a samozrejme boli organizované už spomenuté súťaže v jazdách zručnosti na traktoroch a štvorkolkách pre rôzne vekové kategórie súťažiacich, už v minulom roku a aj teraz musela byť táto časť programu z pandemických dôvodov zrušená.

Napriek tomu, že sa nepodarilo uskutočniť všetko to, čo bolo pripravené, všetkým organizátorom, sponzorom a samozrejme hlavne súťažiacim patrí za úsilie, ktoré vynaložili pri príprave a organizačnom zabezpečení 5. ročníka súťaže „Majstrovstvá Požitavia v orbe“ úprimné poďakovanie a žiada sa vysloviť presvedčenie, že bude mať svoje ďalšie pokračovanie aj v rokoch nasledujúcich.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská spoločnosť pre orbu

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down