08.03.2013 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Malí a strední podnikatelia v EÚ určili desať zaťažujúcich právnych predpisov

Brusel 7. marca (TASR) - Európska komisia (EK) dnes uverejnila výsledky prieskumu zameraného na malé a stredné podniky (MSP) v EÚ. V rozsiahlych konzultáciách iniciovaných komisiou okolo 1000 MSP a obchodných organizácií určilo rebríček 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ.

 Prieskum ukázal, že malým a stredným podnikom prinášajú najväčšie problémy a náklady pravidlá týkajúce sa chemických právnych predpisov REACH, dane z pridanej hodnoty, bezpečnosti výrobkov, uznávania odbornej kvalifikácie, ochrany údajov, právnych predpisov o odpadoch, právnych predpisov v súvislosti s trhom práce, záznamového zariadenia v cestnej doprave, verejného obstarávania a modernizovaného Colného kódexu.
      Podľa správy EK 20,8 milióna európskych malých a stredných podnikov vytvára 85 % všetkých nových pracovných miest v Európe, zamestnáva dve tretiny pracovných síl v EÚ a významne prispieva k inovácii a rastu.
      Účelom rozsiahlej konzultácie bolo preveriť, či predpisy EÚ nebránia vo vytváraní nových pracovných miest a rastu, a zistiť oblasti alebo otázky, ktoré by si v prípade potreby mohli vyžadovať ďalšie preskúmanie a opatrenia.
      Komisia uznáva celkovú potrebu celoeurópskych pravidiel v týchto oblastiach, bude však riešiť tieto problémy prostredníctvom nového Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý spustila v decembri 2012.
      Prostredníctvom tohto programu sa právne predpisy EÚ skúmajú z hľadiska záťaže, medzier v právnej úprave a neefektívnosti s cieľom vyhodnotiť a v prípade potreby zrevidovať tie predpisy, kde z posúdenia vyplynula potreba prijatia opatrenia.
      Komisia vyhlási následné opatrenia do júna 2013, a to aj s prihliadnutím na výsledok prebiehajúcich legislatívnych procesov.
      "Komisia zabezpečuje, aby právne predpisy EÚ pomohli európskym podnikom rásť a vytvárať pracovné miesta. Z tohto dôvodu sa stala inteligentná regulácia centrom tvorby našej politiky. Chceme zjednodušiť život našich malých a stredných podnikov, ktoré sú najdôležitejšími hnacími silami hospodárstva Európy," uviedol predseda EK José Manuel Barroso.
      Eurokomisár zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani dodal, že MSP, ktoré vytvárajú podstatný podiel všetkých nových pracovných miest v Európe, sú kľúčom, ktorý únii umožní dostať sa von z krízy. Aj preto sa právne predpisy musia navrhovať so zreteľom na MSP, a to najmä na nových podnikateľov.
      Podľa prieskumu MSP v EÚ identifikovali týchto 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov: REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok); DPH - právne predpisy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty; všeobecný balík o bezpečnosti výrobkov a o dohľade nad trhom; uznávanie odborných kvalifikácií; preprava odpadu – Rámcové právne predpisy týkajúce sa odpadu – Zoznam odpadu a nebezpečného odpadu; právne predpisy v súvislosti s trhom práce; ochrana údajov; pracovný čas; záznamové zariadenie v cestnej doprave (pre jazdy a doby odpočinku); postupy zadávania verejných zákaziek a modernizovaný Colný kódex.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down