19.11.2021 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Masarykov dvor: súhra poľnohospodárstva, tradície a relaxu

V jeden krásny slnečný októbrový deň sme sa z našej nitrianskej redakcie s očakávaním vybrali smerom na Zvolen. Len niekoľko stoviek metrov od zjazdu z rýchlostnej cesty R2, v obci Vígľaš-Pstruša sa rozprestiera areál bývalého panstva, kde sa skĺbilo poľnohospodárstvo s históriou, kultúrou a relaxom. Nádherný dvor, pozostávajúci zo zrekonštruovaných poľnohospodárskych stavieb, ponúka ubytovanie, wellness a zábavu – všetko v súlade s miestnymi tradíciami. Nazrite s nami tento týždeň do zákutí prevádzky Rezortu Masarykovho dvora a spoločnosti Agrosev.

Konateľ spoločnosti Agrosev pán Martin Malatinec st., založil poľnohospodársky podnik Agrosev už v roku 1998 a od tej doby sa jeho aktivity neustále rozširujú. Spoločnosť Agrosev začala pôvodne hospodáriť na pozemkoch v chotári obce Vígľaš, v okolí miestnej časti Pstruša, s cieľom zabezpečiť mlieko pre Hriňovskú mliekareň Koliba a.s. Dnes však má Agrosev pod svojimi krídlami viacero bývalých poľnohospodárskych podnikov. Venuje sa poľnohospodárstvu na ornej pôde a TTP – intenzívnej poľnohospodárskej výrobe. Má silnú živočíšnu a vedľajšie výstupy zužitkuje v bioplynovej stanici.

„Naša spoločnosť Agrosev obhospodaruje pôdu v približnej výmere cca 2 700 ha, z čoho zhruba polovica je orná pôda a zvyšok sú trvalé trávne porasty,“ vysvetľuje v úvode Radovan Malatinec, ktorý je vedúcim strediska v Detve a pokračuje: „Väčšina pôdy je sústredená na Podpoľaní v katastrálnych územiach Detva, Stožok, Vígľaš, Zvolenská Slatina, Slatinské Lazy a Dúbravy. Venujeme sa pestovaniu širokého spektra poľnohospodárskych plodín na prevažne stredne ťažkých až ťažkých hnedozemiach a v podhorských oblastiach zväčša kamenistých pôdach. Medzi naše nosné plodiny patria obilniny, repka, silážna kukurica a drvená kukurica na tzv. CCM pre živočíšnu výrobu.“ Na menšej výmere podľa slov R. Malatinca nájdeme aj zemiaky, ktoré sú pestované primárne pre reštauráciu Rezortu Masarykov dvor a zvyšok putuje do okolitých regionálnych podnikov, vývarovní a konečným spotrebiteľov. Spoločnosť navyše spolupracuje aj s VÚRV Piešťany na zaujímavých odrodách pšeníc, tritikale, ovsa, a špaldovej pšenice a keďže ostala na podniku zachovaná aj živočíšna výroba, poľnohospodári z Podpoľania si robia aj vlastné objemové krmivá, senáž a siláž.

Pre komplexný pohľad na Agrosev je potrebné spomenúť, že do spoločnosti patrí napríklad aj stredisko Biomasa, ktoré sa stará o udržiavanie pozemkov zarastajúcich nežiaducimi drevinami a krami. Všetky tieto dreviny poľnohospodári z Podpoľania použijú na štiepku a tým výsledný materiál nevyjde nazmar – v súlade s filozofiou spoločnosti je totiž všetka štiepka využitá na energetické účely, napríklad aj pri vykurovaní v kotolniach Hriňovskej mliekarne Koliba. Obilnú slamu firma zužitkuje na energetické účely ako v živočíšnej výrobe. Vďaka podobným činnostiam dokáže spoločnosť zabezpečiť svojím zamestnancom prácu počas celého roka.

Spoločnosť je verná tradíciám a v rámci nich tu zostal zachovaný chov hovädzieho dobytka a oviec. O ňom nám viac povedal samotný konateľ spoločnosti, pán Martin Malatinec st. :„V prevažnej miere sa zaoberáme chovom Holštajnského dobytka. Momentálne máme na stredisku Detva ustajnených 591 kusov hovädzieho dobytka, z čoho je 429 dojníc a v stredisku Želobudza ďalších 754 kusov, z toho 520 dojníc. Okrem hovädzieho dobytka sa venujeme i šľachtiteľskému chovu oviec, a to plemien Lacaune a Nemecká čiernohlavá ovca. Oviec chováme momentálne približne 1 818 ks, z čoho je plemena Lacaune 794 ks z toho 536 bahníc. Plemena Nemecká ciernohlavá chová spoločnosť 1024 ks z toho 633 bahníc. Cieľom spoločnosti je rozšíriť počet bahníc plemena Lacaune na 1000 ks a plemena Nemecká čiernohlavá na 1000 ks .

Ako hovorí konateľ spoločnosti Agrosev, M. Malatinec st., všetka produkcia kravského mlieka putuje do Hriňovskej mliekarne Koliba, resp. ovčie do Liptovského Mikuláša a mliekarne Plachtince, ktorá pre spoločnosť Agrosev následne vyrába mliečne výrobky. Tie si je možné zakúpiť v Predajničke u Masaryka ktorá je súčasťou Rezortu.

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down