03.05.2013 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Metodický postup a formuláre NAFTA

S účinnosťou od 2. mája 2013 Pôdohospodárska platobná agentúra vypracovala dodatok č. 1 k metodickému postupu pre žiadateľov o podporu v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Uvedený dodatok pozostáva z nasledovných zmien:
1. V časti 3.8 sa za vetu: Tieto doklady sa zasielajú na príslušné regionálne pracovisko platobnej agentúry (kde bola predložená žiadosť) JEDNORÁZOVO ako súbor dokladov zodpovedajúcich minimálne výške priznanej časti dotácie uvedenej v zmluve.
dopĺňa veta: Spolu s uvedenými dokladmi žiadateľ predkladá čestné vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 5.
2. Príloha č. 1, príloha č. 2 a príloha č. 3 sa nahrádzajú novou prílohou č. 1, prílohou č. 2 a prílohou č. 3 a dopĺňa sa nová príloha č. 5. Tieto zmeny sú v texte metodického postupu vyznačené červenou farbou.
Platobná agentúra zároveň oznamuje, že príloha č. 1 - Doklad o kúpe minerálneho oleja a príloha č. 3 - Prehľad spotreby minerálneho oleja (MO) pri poľnohospodárskej prvovýrobe (detail) sú aktívne formuláre, do ktorých je možné priamo dopĺňať jednotlivé údaje, ktoré sa následne zosumarizujú na prvej strane formulára.
Jednotlivé mesiace sú uvádzané na samostatných stranách, preto je potrebné venovať pozornosť pri ich vypĺňaní (napríklad v prípade ak sa všetky nákupy MO uvedú do mesiaca marec, aj keď s konkrétnymi dátumami, v sumárnej tabuľke na prvej strane sa to prejaví len v mesiaci marec).
Žiadatelia vedú vlastnú evidenciu spotreby minerálneho oleja. V prípade, ak ňou nedisponujú, vedú evidenciu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 - prehľad spotreby minerálneho oleja (MO) pri poľnohospodárskej prvovýrobe (detail).
Na základe rozhodnutia Európskej komisie zo dňa 21. 3. 2013 sa za oprávnené náklady alebo výdavky považujú náklady alebo výdavky, ktoré vznikli po tomto termíne, t.j. vystavenie daňového dokladu o nákupe minerálnych olejov, ktoré sú používané ako pohonné látky v poľnohospodárskej prvovýrobe a ich dodanie musí byť s najskorším dátumom 22. 3. 2013 (systém na to upozorní). (PPA)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down