28.05.2018 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mladej vede chýba spojenie s praxou

Problém vedy a výskumu na Slovensku sa v posledných desaťročiach, zvlášť v skupine mladých výskumných a vedeckých pracovníkov, stal závažným problémom v celom národnom hospodárstve, nevynímajúc pôdohospodárstvo. Veľa mladých vedcov a výskumníkov hľadá svoju perspektívu v zahraničí - či už zo sociálneho alebo z profesijného dôvodu. Ako možno tento problém riešiť v pôdohospodárstve, na to sme sa opýtali predsedu Odboru ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) Dr. h. c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. VLADIMÍRA GOZORU, PhD.

V minulých dňoch ste pod záštitou SAPV a Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs) vo firme Poľno SME, s.r.o., Palárikovo, zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu Efekty malého a stredného podnikania vo vidieckom priestore, ktorá bola zameraná výlučne pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Čo ste organizovaním tejto konferencie ako jej vedecký garant sledovali?

„Mladá veda - tak sme neformálne pomenovali združenie mladých, začínajúcich vedcov v ich náročnej príprave, lebo oni sú organickou súčasťou vedeckých a inovačných aktivít. Mladí ľudia sú nositeľmi nových smerov priemyselnej organizácie práce a riadenia výrobných procesov predovšetkým aplikovaním IT technológií na všetkých stupňoch riadenia - aj v poľnohospodárstve. Týmto fenoménom sa vo vedení SAPV pravidelne zaoberáme a hľadáme cesty ako najlepšie pripraviť mladú generáciu výskumníkov a doktorandov na efektívny výskum a riešenie problémov trhovej ekonomiky. Táto konferencia je jednou z nich, lebo jej prostredníctvom mali mladí vedci priestor realizovať sa prostredníctvom výsledkov ich práce. V dvoch blokoch sa s referátmi prezentovalo 12 mladých vedcov. Na konferencii sme vyhodnotili aj súťaž vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Mladá veda o najúspešnejšiu vedeckú prácu v odboroch ekonomika a manažment, verejná správa a regionálny rozvoj.“

 

Na čo boli zamerané vedecké práce?

„Práce boli zamerané na otázky ekonomiky, manažmentu riadenia podnikov, na daňové otázky, riziká, poistenie, na využívanie finančných nástrojov, meranie výkonnosti, na determinanty rozvoja malého a stredného podnikania a na niektoré ďalšie otázky. Prínosom je ich aplikovateľnosť na podnikovej i regionálnej úrovni v odvetví poľnohospodárstva i vidieka. Súťažné práce hodnotila komisia členov SAPV a odborníkov z daných odborov. V I. bloku komisia udelila 1. miesto práci Ing. Tatiany Svetlanskej z Katedry ekonomiky FEM SPU v Nitre pod názvom Model ekonomicko-environmentálnej rastlinnej produkcie vo vybraných okresoch SR. V II. bloku získala 1. miesto práca Ing. Michala Levického, PhD., z Ústavu ekonomiky a manažmentu VŠEMvs pod názvom Odhad hodnoty opeľovacej činnosti včiel v podmienkach SR. Túto problematiku v spoločnom autorstve s prof. h.c. doc. Ing. Ľubomírom Gurčíkom, PhD., spracovali aj do monografie Ekonomické a manažérske faktory chovu včelstiev na Slovensku. Výsledky súťaže potvrdili, že dobré vedenie mladých ľudí prináša aj dobré výsledky a zabezpečuje im dobrú perspektívu v ich vedeckej kariére.“

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down