02.09.2014 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mladí farmári by sa mohli ľahšie dostať k pôde

Nájom pôdy by mal byť pre mladého, respektíve pre malého farmára od nového roku prístupnejší. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MP RV) SR.

BRATISLAVA. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2015. Slovenský pozemkový fond (SPF) má totiž približne 75 percent zmlúv, ktoré končia ku koncu roku 2014, a preto by bolo vhodné uplatniť zníženie prenajímania pôdy veľkým farmárom v prospech malých a mladých poľnohospodárov.

Ustanovenia novely zákona určujú hornú hranicu prenajímaného pozemku pre mladého poľnohospodára a pre poľnohospodára, spĺňajúceho podmienky malého a mikro podniku na 28 hektárov. MP RV SR s cieľom zvýšenia zamestnanosti zároveň zamýšľa túto hranicu výmery zvyšovať úmerne s počtom zamestnancov, a tým motivovať mladého a malého poľnohospodára, aby zamestnával viacej osôb.
Mladý poľnohospodár a poľnohospodár, spĺňajúci podmienky malého a mikro podniku, sa bude podľa novely zákona musieť v nájomnej zmluve zaviazať, že na prenajatej ploche bude uskutočňovať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo že do určitej doby dosiahne zaťaženosť živočíšnej výroby na úrovni 0,3 veľkej dobytčej jednotky (VDJ) na jeden hektár.
"V súčasnej platnej zákonnej úprave je zakotvené právo na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku pôvodnému nájomcovi, ak riadne a včas plní svoje záväzky. Toto právo je potrebné novými odsekmi obmedziť, aby boli vytvorené podmienky aj pre iné subjekty, ktoré nemajú možnosť dostať sa k poľnohospodárskym pozemkom, na ktorých by boli schopní začať alebo na ktorých by mohli rozvinúť svoje podnikateľské zámery," takto zdôvodňuje potrebu novely zákona vedenie agrárneho rezortu.
Obmedzená disponibilita poľnohospodárskej pôdy, ktorú dlhodobo majú v prenájme etablované poľnohospodárske podniky, podľa MP RV SR determinuje zameranie mladých a malých poľnohospodárov na špecializovanú rastlinnú výrobu, pri ktorej sa aj na menších výmerách dá dosiahnuť ekonomická efektívnosť.
 "Na druhej strane je však potrebné v primeranom rozsahu chrániť aj pôvodných nájomcov, ktorým prijaté opatrenia nesmú úplne znemožniť ich podnikanie. A preto je prístup k obmedzeniu prenajatých poľnohospodárskych pozemkov pre pôvodných nájomcov diferencovaný. Tí, ktorí majú v nájme 100 až 1000 hektárov takto môžu prísť najviac o 5 percent z prenajatej pôdy,  a tí, ktorí majú v prenájme nad 1000 hektárov, prídu podľa tohto návrhu najviac o 10 percent z existujúcej výmery," zdôrazňuje vedenie rezortu pôdohospodárstva.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down