18.02.2016 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MODDUS – KOPÍROVANÝ, ALE NEPREKONANÝ

Prípravok Moddus je na českom a slovenskom trhu už od roku 2006 a slávi teda významné jubileum - desiate výročie od uvedenia na náš trh. Desaťročné pôsobenie tohto vynikajúceho produktu možno vyhodnotiť ako veľmi úspešné.

Moddus priniesol do rastlinnej výroby novú technológiu ochrany rastlín proti poliehaniu a stal sa významným nástrojom v regulácii porastov nielen pre pestovateľov obilnín. Vďaka svojim vlastnostiam ako sú šetrnosť k porastom, spevnenie a zosilnenie stebla, obmedzenie poliehania a pozitívny vplyv na úrodu i jeho kvalitu sa rýchlo stal najvýznamnejším prípravkom na ochranu rastlín v segmente regulátorov rastu.

Účinná látka, ktorá sa v prípravku Moddus nachádza - trinexapac-ethyl (250g/l), patrí do chemickej skupiny cyclohexandionov. Je to skupina rastových retardantov, do ktorej patrí napríklad aj CCC, CMC a ďalšie. Sú to inhibítory enzýmov v biosyntéze kyseliny giberelinovej. Giberelíny sú rastlinné hormóny podporujúce predlžovací rast. Moddus efektívne inhibuje posledný krok v syntéze aktívneho giberelínu GA1, a tým dochádza k zastaveniu predlžovacieho rastu rastlín, zosilneniu stebla a k podpore rastu koreňov.

Podpora rastu koreňov je ďalšia pridaná hodnota použitia Moddusu. Pozitívny vplyv na ich rast pomôže rastlinám, ktoré sú vystavené stresom z nedostatku vlahy, urýchliť a zvýšiť príjem vody i živín a tým sa lepšie vyrovnať so stresovým obdobím.

Moddus je v prevažnej miere prijímaný zelenými časťami rastlín a je rýchlo rozvádzaný do meristematických pletív, kde spôsobuje zabrzdenie predlžovania internódií. Skorý termín aplikácie (BBCH 31-32) výrazne skracuje spodné internódia, posilňuje steblo, má významný vplyv na rast koreňového systému a ukotvenia rastlín v pôde. Rastliny taktiež hospodárnejšie využívajú vodu, čo sa priaznivo prejavuje na výške úrody.

Moddus je registrovaný do všetkých obilnín v odporúčanej dávke 0,3-0,8 l/ha a navyše nemá žiadne obmedzenia čo sa týka ochrany vôd, vodných zdrojov a životného prostredia. Z týchto dôvodov ho odporúčame aplikovať do všetkých obilnín vo vývojovej fáze prvého kolienka (BBCH 31), kedy sa vzhľadom k pozvoľnému uvoľňovaniu účinnej látky zaistí maximálne spevnenie stebla a skrátenie spodných internódií a tým sa zabezpečí najvyššia odolnosť proti poliehaniu.

 

V posledných rokoch sa na českom ale i slovenskom trhu objavujú generické produkty s rovnakou účinnou látkou akú obsahuje originálny prípravok Moddus, avšak v mnohých prípadoch sú ich vlastnosti natoľko rozdielne, že by nemali byť odporúčané pre použitie rovnakým spôsobom. Okrem iného, často obsahujú rozdielne množstvo účinnej látky na liter prípravku, obsahujú úplne odlišné adjuvanty, rozpúšťadlá, zmáčadlá, plnidlá, stabilizátory, safenery a synergenty a to vo výsledku znamená úplne odlišnú chemickú zmes s odlišnými chemicko-fyzikálnymi vlastnosťami, účinnosťou a samozrejme aj inou registráciou, klasifikáciou a obmedzeniami. K podobným záverom došli aj naši špecialisti v laboratóriách v nemeckom Frankfurte, kde testovali a porovnávali za účasti nezávislých expertov, kvalitu formulácií generických produktov s obsahom účinnej látky trinexapak-ethyl.

Pri porovnávaní stability prípravku pri skladovaní za nízkych teplôt bolo zistené, že niektoré generické formulácie sú značne nestabilné už pri 0°C, ktorá je uvádzaná ako minimálna skladovacia teplota.

Pri porovnaní penivosti Moddusu a generických prípravkov 3 minúty po riadnom premiešaní, bolo zistené, že kvalita formulácie niektorých generických prípravkov, bola výrazne nižšia. Dochádzalo k horšiemu rozpúšťaniu a omnoho väčšej penivosti. Penenie je negatívny jav, pretože pena na seba viaže významnú časť účinnej látky a tak dochádza ku stratám. Navyše má aj negatívny vplyv na kvapôčkové spektrum pri aplikácii kedy môže dochádzať až k odkvapkávaniu z trysiek. Tiež je potrebné si uvedomiť, že miešacie zariadenie v postrekovači musí byť aktívne po celú dobu aplikácie a pri pohybe po poli dochádza k otrasom, ktoré tiež napomáhajú tvorbe peny.

Moddus v testovaní dopadol lepšie aj pri porovnávaní povrchového napätia kvapalín na liste pšenice, ktoré je pri produkte Moddus veľmi malé vďaka pridaným kvalitným zmáčadlám a formulačným prísadám. Kvapka Moddusu sa rozleje po liste a vytvorí čo najväčší povrch, aby mohlo prísť k rýchlemu príjmu účinnej látky rastlinou. Na druhej strane konkurenčné produkty neobsahujú tak kvalitné zmáčadlo, a preto má kvapka „generika“ vysoké povrchové napätie a tak príjem účinnej látky je pre rastlinu zložitejší. Navyše po pripočítaní pojazdovej rýchlosti a aplikačného tlaku vzniká veľké riziko odrazenia sa kvapky od listu alebo jej skĺznutie z listu na povrch pôdy kde nebude prijatá rastlinou. Tým dochádza opäť ku stratám.

Preto buďte opatrný ak Vám bude niekto ponúkať produkt rovnaký ako Moddus.

 

Synergický efekt kombinácie pre vysokú úrodu a zisk

Slovenský farmár veľmi dobre pozná slogan prípravku Moddus „Podporuje, Skracuje, Zosilňuje“ a veľmi dobre vie, že ho môže nájsť nie len ako sólo produkt u svojho distribútora alebo predajcu, ale aj vo veľmi obľúbenom balíčku spolu so špičkovou fungicídnou ochranou v podobe prípravku Stereo 312,5 EC. Spolu 312,5 gramov účinných látok na liter emulzného koncentrátu sa postará o zdravie obilnín veľmi skoro na jar proti všetkým, aj odolným kmeňom steblolamu. Výborná kombinácia účinných látok cyprodinil a propiconazole dokonale kontroluje všetky známe choroby päty stebla. Má výbornú a dlhodobú reziduálnu účinnosť proti širokému spektru listových chorôb, múčnatku, hnedú a rhynchospóriovú škvrnitosť nevynímajúc. Prípravok Stereo je vďaka tomu v T1 aplikácií dobrou voľbou na začiatku cesty k vysokým úrodám. Stereo v dávke 1,6 l/ha do jačmeňa a 2,0 l/ha do pšenice v jednej aplikácii spolu s prípravkom Moddus zreguluje, podporí a posilní porast. Ochráni bázu stebla, zabezpečí zdravú listovú plochu a v neposlednom rade ušetrí peniaze.

 

Obr. 1: Porovnanie penivosti prípravku Moddus a generického prípravku

moddus1

 

Obr. 2: Porovnanie povrchového napätia kvapky Moddus a generického produktu

moddus2a

 

 

Tab. 1: Použitie a registrované dávky prípravku Moddus

 

Plodina Účel použitia Aplikačná dávka (l/ha) Poznámka
pšenica ozimná skrátenie stebla, odolnosť proti poliehaniu 0,4 BBCH 29-35
jačmeň ozimný skrátenie stebla, odolnosť proti poliehaniu 0,6-0,8 BBCH 29-35
jačmeň jarný skrátenie stebla, odolnosť proti poliehaniu 0,40,3 BBCH 29-34BBCH 39-55
raž skrátenie stebla, odolnosť proti poliehaniu 0,60,3 BBCH 29-39BBCH 39-49
tritikale skrátenie stebla, odolnosť proti poliehaniu 0,60,3 BBCH 29-39BBCH 39-49
ovos skrátenie stebla, odolnosť proti poliehaniu 0,6 BBCH 29-37

 

Autor: Ing. Martin Hájek, Ph.D. - Syngenta Czech, Ing. Miroslav Béreš - Syngenta Slovakia

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down