20.10.2020 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderná výbava traktorov vplýva na efektívnosť ich prevádzky

Poľnohospodárska výroba je existenčne spojená s prevádzkovaním traktorov, ktoré stále predstavujú rozhodujúci energetický prostriedok zabezpečujúci v agregácii s príslušnými náradiami väčšinu mobilných pracovných operácií v poľnej rastlinnej výrobe.

Podľa dostupných štatistických údajov traktory aj v súčasnosti patria v poľnohospodárstve k najpredávanejším strojom. Vyplýva to najmä zo známej skutočnosti, že traktory predstavujú zatiaľ iným spôsobom nenahraditeľnú súčasť energetickej základne poľnohospodárstva. Aj keď pri niektorých pracovných operáciách sú využívané aj jednoúčelové samohybné stroje, manipulačná technika, prípadne nákladné automobily, väčšina poľných pracovných operácií je bez traktorov nepredstaviteľná.

Traktory sú aj v súčasnosti predmetom neustáleho vývoja, výsledkom ktorého sú rozsiahle možnosti nastavenia pracovných režimov, pri ktorých možno traktor prevádzkovať. V tejto súvislosti sa veľká pozornosť zameriava na zvyšovanie efektívnosti prevádzky a v tej súvislosti najmä na znižovanie energetickej náročnosti vykonávaných pracovných operácií. Prečo je tomu tak?

Traktor podobne ako aj ďalšie mobilné energetické prostriedky (MEP) pre svoju činnosť využíva pohonné hmoty a mazivá (PHM), v tomto prípade motorovú naftu a oleje. Ich nákupom a spotrebou v prevádzke vzniká dôležitá položka prevádzkových nákladov, ktoré radíme do kategórie tzv. priamych variabilných nákladov. V súčasnosti ide o jednu z najvyšších nákladových položiek spojených s prevádzkou nielen MEP, ale aj  poľnohospodárskych strojov vo všeobecnosti. Pre farmárov má veľký význam predovšetkým vývoj cien motorovej nafty, pretože priamym spôsobom vplýva na výšku ich výrobných nákladov, ako aj na energetickú náročnosť a efektívnosť poľnohospodárskej výroby. Podobne veľký význam však majú aj rôzne technické riešenia, ponúkané jednotlivými výrobcami traktorov, ktoré sa zameriavajú na znižovanie spotreby nafty pri ich prevádzke.

Na základe informačných zdrojov poskytovaných jednotlivými výrobcami traktorov, ako aj výsledkov skúšok spracovaných vybranými odbornými inštitúciami predovšetkým v zahraničí možno konštatovať, že technická úroveň výbavy v súčasnosti ponúkaných traktorov a aj konštrukčné riešenia náradí využívaných pri poľných pracovných operáciách niektoré reálne možnosti v oblasti znižovania energetickej náročnosti poľnohospodárskej výroby skutočne poskytujú. Vo všeobecnosti sa uvádza, že využitím technických možností nových energetických prostriedkov a k ním pripájaných náradí sa môžu znížiť náklady na spotrebovanú motorovú naftu až o 20 % za predpokladu, že aj v praxi budú rešpektované najmä odporúčania výrobcov pre prevádzkovanie jednotlivých skupín strojov. Aspoň o niektorých nových konštrukčných riešeniach bude zmienka aj v tomto príspevku.

 

Traktory sú väčšie, rýchlejšie a inteligentnejšie

 

Nové traktory sú už nielen väčšie, ťažšie a rýchlejšie než predtým. Hoci to nie je na prvý pohľad nápadné, ťažia z pokroku v oblasti senzorov, systémov riadenia dát a riadenia strojov. Vďaka tomu môžu podstatne citlivejšie reagovať aj na veľmi premenlivé podmienky prevádzky. Rozšírené možnosti nastavovania dôležitých celkov prinášajú nielen využitie mladým vodičom, ale predovšetkým zvýšenie účinnosti a presnosti práce.

Jedným z dôležitých znakov moderných traktorov je ich inteligencia. Stále dokonalejšia elektronika je síce niekedy tiež zdrojom problémov, ale výrazne prispieva k zvýšeniu pohodlia. Tak napríklad hydraulický systém: dnes je možné už pomerne precízne ovládať početné funkcie pripojených strojov a zabezpečovať ich pohon alebo činnosť ventilov automatizovať tým, že sa nahrávajú do systémov úvraťového managementu.

V hydraulickom systéme sa skrýva skutočne veľký potenciál, Napríklad účinný systém load-sensing dokáže ušetriť palivo. Hydraulické systémy boli zdokonalené a zjednodušené, majú menší počet dielov a kratšie vedenia, prípadne môžu byť plne integrované do siete CAN-Bus. Vďaka značnej výkonnosti potom pre početné hydraulicky ovládané úkony na pripojenom náradí postačujú nízke otáčky motora, čo opäť šetrí naftu. Farebne rozlíšené prepínače sa ľahko rozpoznajú, zníži sa riziko prehmatu a dobre sa ovládajú počas jazdy.
Rozhodujúcu úlohu pritom hrá ochota obsluhy traktora vykonávať adekvátne nastavenia pre príslušné náradie a podmienky práce.

 

Automatické riadenie výkonu

 

Moderné traktory sú vybavované veľmi prínosnými systémami riadenia výkonu. Ich úlohou je prispôsobiť otáčky motora a prevodový pomer požiadavkám na výkon, takže traktor odvedie maximum práce, ale spotrebuje len nevyhnutne nutné množstvo paliva. S ich vývojom sa začalo v priebehu roku 1998 hlavne pre traktory vyššej výkonovej triedy, v súčasnosti sú tieto systémy už veľmi sofistikované. Od traktorov vyššej výkonovej triedy sa postupne rozšírili aj na strednú výkonovú triedu a teraz dokonca aj do kompaktných či špeciálnych traktorov.

Systém automatického riadenia výkonu spravidla využíva vzájomnú spoluprácu až trojice riadiacich jednotiek a ovládačov v kabíne k tomu, aby motor, prevodovka a vývodový hriadeľ boli vzájomne optimálne zladené. Na základe dát o aktuálnej pojazdovej rýchlosti, otáčkach a zaťažení motora mení prevodové stupne a nastavuje otáčky motora. Vodič má do systému prístup cez páku ručného plynu a pedál akcelerátora - zadá len požadovanú rýchlosť jazdy a prepínačom vyberie režim prevádzky. Systém potom udržuje zvolenú rýchlosť tak, aby otáčky motora boli pokiaľ možno nízke a zaradená rýchlosť čo možno najvyššia. Nezáleží na tom, či traktor ťahá náves po ceste v kopcovitej krajine, alebo dlátový kyprič na nehomogénnych pôdach, riadiaca jednotka neustále vykonáva drobné zmeny nastavenia tak, aby traktor pracoval čo najefektívnejšie.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down