13.05.2019 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderné technológie vo vinohradníctve

Tradične v Modre – v centre slovenského vinohradníctva, sa uskutočnil odborný seminár určený pestovateľom viniča a výrobcom vína, ktorý usporiadala spoločnosť Syngenta Slovakia. Témy zamerané na možnosti ochrany viniča hroznorodého, ako vyrobiť bezchybné víno, taktiež na nové choroby viniča, objavujúce sa v posledných rokoch v slovenských vinohradoch, priniesli množstvo podnetných informácií.

Hostí odborného semináru spoločnosti Syngenta privítal jej zástupca Ing. Tibor Koščo.

V úvode informoval o situácii v dovoze vína v roku 2018. Podľa T. Košča sú čísla alarmujúce: "Vo vinárskom roku 2018 sa na Slovensko doviezlo 966 258 hektolitrov vína. Zo Slovenska sa vyviezlo 533 266 hektolitrov vína, z toho do iných krajín EÚ 530 452 hektolitrov a do tretích krajín 2 814 hektolitrov."

Skonštatoval, že v SR sa v kampani v roku 2018 vyrobilo len 340 000 hektolitrov vína. Domáca spotreba dosiahla úroveň 720 000 hektolitrov vína. Najviac vína sa doviezlo z Českej republiky 64 500 hektolitrov, zo Španielska 240 000 hektolitrov, Talianska 178 000 hektolitrov a Maďarska 484 000 hektolitrov. Najviac vína sme vyviezli do Českej republiky a to v objeme 426 000 hektolitrov. Problémom uplynulého roka bola aj nízka výkupná cena hrozna často pod výrobnými nákladmi, t. j. pod 50 centov za kg. Hrozno v mnohých viniciach preto nebolo ani pozberané. T. Koščo skonštatoval, že s uvedeným úzko súvisí aj dovoz vína zo zahraničia, ktorého ceny začínali na úrovni od 30 centov. Mnohí vinári preto nakupovali hotové vína zo zahraničia a trh sa tak zasycoval na úkor domácich pestovateľov a výrobcov vína.

Komplexne v ochrane viniča

„Výsledkom celoročnej starostlivosti o vinicu je kvalitná a zdravá úroda. Cieľavedomými a usmernenými zásahmi v rámci ochrany je možné udržať negatívne činitele pod prahom ekonomickej škodlivosti,“ uviedol T. Koščo.

Regulácia burín vo vinohradoch je založená na prípravkoch Touchdown System 4 a Reglone, ktorý je pre účinnú látku diquat posledný rok v predaji. Tochdown System 4 (glyphosate) v dávke 2 - 3 litre na hektár výborne ničí také buriny ako pýr, pichliač, pupenec, mlieče, atď.

Z  prípravkov proti akarinóze a erinóze na viniči spôsobované roztočmi, odporučil kontaktne pôsobiaci Thiovit Jet (80 percent síry) v koncentrácii 1,5 - 2 percentá s aplikáciou v predjarnom a jarnom období. Je účinný aj proti múčnatke viniča v koncentrácii 0,4 - 0,6 percenta. Quadris Max je veľmi účinný prípravok s aplikáciou od rastovej fázy BBCH 19, t. j. od vytvorenia 9 a viac listov po uzatváranie strapcov.

Účinne proti peronospóre viniča

Z osvedčených prípravkov proti hubovým chorobám T. Koščo odporučil Ridomil Gold MZ 68 WG - ide o kombináciu systémovo pôsobiaceho  metalaxyl-M a kontaktne pôsobiaceho mancozebu, čoho výsledkom je obojstranná ochrana listov proti peronospóre viniča. Aplikuje sa v dávke 2,5 kg na hektár. V rámci integrovanej produkcie (IP) sa môže dvakrát použiť. Druhým prípravkom v ponuke je Pergado F s nandipropamidom a folpetom. Aplikuje sa v dávke 2,5 kg na hektár v rastovej fáze BBCH 73, t. j. bobule sú vo veľkosti brokov až do fázy BBCH 75 - bobule sú vo veľkosti hrachu (koniec júna až do polovice júla).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down