15.03.2022 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderné trendy v konštrukcii sejačiek a pri sejbe 

Sejačka (sejací stroj) je mechanizmus slúžiaci primárne na výsev (siatie) osiva, avšak moderné sejačky majú navyše aj možnosť aplikácie hnojív - granulovaných či kvapalných, ktoré sa aplikujú do pôdy zároveň s osivom. Vývoj sejačiek prebieha postupne s rozvojom poľnohospodárskej mechanizácie. Podľa druhu a spôsobu vysievanej plodiny sa sejačky delia na presné sejačky a sejačky s plynulým výsevom.

Vývoj v oblasti sejačiek pokračuje v dvoch hlavných smeroch: smerom k zvyšovaniu efektívnosti a presnosti ukladanie osiva a jeho pozdĺžneho a priečneho rozdelenia, ako aj vývoja stále väčších a širších strojov. Rozširujú sa aj elektronické riadiace a regulačné mechanizmy, podporované inteligentným softvérom. Tie by mali spolu s automatizáciou pracovnej operácie umožňovať zvýšenie produktivity aj komfortu práce.

V poslednom období vystupuje do popredia precízna sejba s variabilným výsevkom, presná sejba sa už začína uplatňovať aj pri výseve obilnín a riešené je aj cielené ukladanie hnojiva zároveň sa sejbou. Predpokladá sa, že nové typy sejačiek sa môžu pomerne rýchlo uviesť do praxe. Predstavujú vhodné zariadenia na zachovanie intenzity rastlinnej výroby a úrod pestovaných plodín na rovnakej, alebo ešte vyššej úrovni pri súčasnej redukcii nákladov.

Požiadavky na sejbu

 V súčasnosti je veľmi dôležité v každom odbore podnikania sledovať ekonomické ukazovatele prevádzky a podľa nich upravovať chod podniku a v poľnohospodárstve to platí tiež. Preto je nutné pri pestovaní poľných plodín poznať dobrú agrotechnickú prax, a dokázať ju uplatňovať aj v podmienkach podniku. Základné pravidlo je čo najefektívnejšie založiť veľmi kvalitný porast pestovaných plodín, ktorý vyprodukuje vysokú úrodu komodity, ktorá po predaji predstavuje pre podnik finančný príjem. Spôsobov zakladanie porastov existuje celý rad. Voľba spôsobu, ktorý bude podnik používať, najviac závisí od druhu pestovaných plodín a ich agrotechnických požiadaviek.

Všeobecne možno konštatovať, že pri zakladaní porastu kultúrnych plodín je najdôležitejším faktorom kvalitná príprava pôdy pred sejbou, správne zvolená, konštantná hĺbka uloženie semien a čo najpresnejšie rozmiestnenie semien v pôde. Ak sú semená v pôde uložené príliš blízko seba, vzchádzajúce rastliny si navzájom konkurujú, bojujú o svetlo, vodu a živiny a je narušený ich správny fyziologický vývoj.

Samotné kvalitné založenie porastu nestačí k vysokým a kvalitným úrodám poľnohospodárskych plodín, je nutné vykonávať prihnojovanie počas vegetácie, vykonávať chemickú ochranu a na záver včas a kvalitne pozberať vypestovanú komoditu. Tomu všetkému ešte musí priať aj priebeh počasia. Správne a kvalitné založenie porastu je však prvým krokom pre vysokú a kvalitnú úrodu.

Variabilná sejba bude pre podnik prínosom

Snahou každého pestovateľa je docieliť homogénny vývoj porastov. Cestou, ako to dosiahnuť v podmienkach s nevyrovnanými pôdami, môže byť precízna, teda lokálne variabilná sejba. Za cenu určitých investícií do technického vybavenia by mala byť výsledkom a prínosom homogénna úroveň úrod.

V praxi by sa na stanovištiach s humóznou pôdou mal ponechať výsevok na svojej bežnej úrovni, zatiaľ čo na stanovištiach s ľahkou, prípadne aj ťažkou pôdou by sa mal upraviť. Doteraz to vodiči vykonávali tak, že manuálne pridávali alebo uberali výsevok na displeji sejačky pomocou tlačidiel plus a mínus. Rozhodovali sa na základe znalostí lokálnych odlišností pozemkov, alebo vizuálneho odhadu. Táto prax je ale nepresná, prináša horšie výsledky pri dlhých zmenách, prípadne pri práci v noci. Vtedy sa skôr nastaví vyššia hodnote výsevku na celú vysievanú plochu, čo znamená zvýšenie spotreby osiva a tým aj nákladov. Z týchto dôvodov je lepšie reguláciu výsevku zveriť elektronike, ktorá ju bude vykonávať automaticky a neúnavne.

Dosiahnutie vyššej hustoty porastu na pozemkoch s ľahkou pôdou, kde rastliny bežne trpia suchom na jar, môže byť jednou z ciest k zvýšeniu úrod. Naopak, na pôdach s dobrou zásobenosťou živinami i vlhkosťou by bolo vhodné výsevok aj znížiť.

Pre lokálne variabilný výsev je potrebné vytvoriť mapu výsevkov pre pozemky, určené na založenie porastu. Samozrejme sa bude výška výsevku určovať podľa termínu sejby, odrody a predplodiny, ale v novom systéme je možné vziať do úvahy aj podmienky pozemkov.Mapu výsevkov je možné zostaviť na počítači v špeciálnom softvéri, alebo si jej zhotovenie objednať formou služby. Potom sa mapa z karty nahrá do počítača sejacieho stroja. Ten pre fungovanie systému bude ešte vyžadovať príjem signálu GPS o polohe s vysokou presnosťou.Homogénny vývoj porastov, založených systémom precízneho výsevu, je možné ešte ďalej podporiť využívaním N-sensora pri aplikácii dusíkatých hnojív, prípadne aj morforegulátorov. Dobré je zároveň vybaviť obilný kombajn systémom pre mapovanie úrod, takže je možné už po zbere porovnávať výsledky a hodnotiť prínos nového systému sejby. Úrodové mapy môžu poslúžiť ako jeden z významných zdrojov informácií pre vytváranie máp výsevkov a máp pre variabilnú aplikáciu hnojív v nasledujúcom období.Moderné systémy precízneho poľnohospodárstva umožňujú zlepšiť rentabilitu pestovania a zároveň získať prehľad a veľa užitočných informácií o obhospodarovaných pozemkoch.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down