21.03.2024 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Morenie osiva cukrovej repy

Na morenie cukrovej repy zatiaľ nie sú povolené žiadne výnimky, treba využívať „Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín“ (ďalej len „ISPOR“), ktorý nájdete na webovej adrese ÚKSÚP-u. Pomocné prípravky sa používajú k podpore zdravotného stavu a zvýšeniu odolnosti rastlín pri aplikácii morením proti hubovým chorobám prenosným osivom a pri aplikácii postrekom.

Signalizačná správa

Aktívnou zložkou pomocných prípravkov je kyselina poly-beta-hydroxy maslová (PHB). PHB a jej deriváty interagujú s receptormi rastlín, ktoré sa nachádzajú na povrchu rastlinných buniek a vedú k syntéze kyseliny salicylovej, veľmi aktívnej signálnej zlúčeniny. Salicylát imunizuje rastlinu proti chorobám a rastlinné tkanivá získavajú odolnosť voči širokému spektru patogénov (systémovo získaná rezistencia).

Prípravok, ktorý obsahuje biopolymér bakteriálneho pôvodu – Enposam, založený na komplexe prírodných oligosacharidov a polysacharidov so silnou povrchovou energiou, je v cukrovej repe okrem foliárnej aplikácie povolený aj na zlepšenie zmáčavosti aplikačných kvapalín pri morení v TM s fungicídmi, regulátormi rastu, akaricídmi a listovými hnojivami.

Choroby a škodcovia repy

Spála repy

Vyvolávajú ju huby Pythium debarianum, Aphanomyces laevis, Rhizoctonia, Fusarium, Phoma, Alternaria a celý komplex iných patogénov,pretrvávajúcich v pôde a na zvyškoch napadnutých rastlín. Typickým prejavom napadnutia je zaškrcovanie hypokotylu vzchádzajúcich rastlín a tým vädnutie listov až odumretie celej rastliny podobné spáleniu. V období vzchádzania sú rastliny repy najviac ohrozené pôdnymi patogénmi, po vytvorení pravých listov nebezpečenstvo spály obyčajne končí. Najväčší vplyv na jej prepuknutie má nevhodná štruktúra pôdy, prísušok aj pH. Tieto faktory treba zlepšiť, čo nie je vplyvom klimatických podmienok vždy možné a vtedy zostáva poistkou ochrany vzchádzajúcich rastlín morenie osiva cukrovej aj kŕmnej repy proti hubovým chorobám vyvolávajúcich spálu repy. Konkrétne na suché morenie a obaľovanie osiva sú povolené biologické prípravky s obsahom oospór Pyhtium oligandrum Drechsler.

Atomária repová

Napadnutie repy chrobákmi atomárie repovej (Atomaria linearis) má podobné príznaky ako spála. Imága sa na vzchádzajúcej repe živia vyhrýzaním hypokotylu, prípadne požerom korienkov. Korienkami sa živia aj vyliahnuté larvičky. Po zakuklení sa nové chrobáky liahnu koncom leta, prezimujú a na jar nalietavajú na porasty repy. Preventívnou ochranou pred napadnutím je včasný výsev, dodržanie osevného postupu a vzdialenosti parciel s repou. K dispozícii je insekticídne moridlo vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určené na morenie osiva cukrovej repy proti drôtovcom (larvy kováčikov) a atomárii repovej s obsahom účinnej látky tefluthrin. Tento syntetický pyretroid hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Na zabránenie vzniku rezistencie aplikujte prípravok v súlade s platnou etiketou. Odporúča sa striedať insekticídy na báze pyretroidov s inými insekticídmi s odlišným mechanizmom účinku. Počas jedného vegetačného obdobia je odporúčaná iba jedna pôdna aplikácia prípravku na báze tefluthrinu, alebo prípravkov na báze pyretroidov. Ak je potrebná ďalšia aplikácia insekticídu do pôdy, odporúča sa použiť insekticíd s odlišným mechanizmom účinku. Aplikácia foliárneho insekticídu na báze pyretroidu sa neodporúča na kontrolu dospelcov toho istého hmyzu, ak bol aplikovaný do pôdy prípravok na báze tefluthrinu, alebo iný pyretroidný prípravok počas toho istého vegetačného obdobia. Ak je prípravok aplikovaný v súlade s návodom na použitie je možné pestovať následné plodiny v rámci bežného osevného postupu bez obmedzenia.

Drôtovce, skočky, vošky

Drôtovce - larvy kováčikov (Elateridae)nepoškodzujú len vzchádzajúce rastliny požieraním korienkov, ale zavrtávajú sa aj do väčších buliev a spôsobujú ich hnilobu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down