13.03.2020 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Morenie osiva cukrovej repy

V minulosti bolo v Slovenskej republike na morenie osiva cukrovej repy povolených šesť prípravkov, z toho päť z nich na báze neonikotinoidov. Tieto z dôvodu obmedzení uvedených v príslušných vykonávacích nariadeniach Európskej komisie majú zrušenú autorizáciu.

Signalizačná správa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje v termíne od 1. marca do 28. júna 2020 použitie osiva cukrovej repy namorenej prípravkom na ochranu rastlín Cruiser 600 FS s účinnou látkou thiamethoxam z dôvodu ochrany proti atomárii repovej, skočke repovej, voške broskyňovej a voške makovej. Účinná látka thiamethoxam má širokospektrálny insekticídny účinok s reziduálnym pôsobením. Má systémový účinok cez koreňový systém. Pôsobí kontaktne, aj ako požerový jed. Pôsobí na nervový systém hmyzu. Thiamethoxam patrí tiež medzi neonikotinoidy. Z pôdnych škodcov repy je účinný proti drôtovcom, atomárii, larvám rýhovca repového. Kontroluje aj listových škodcov repy – vošku makovú a broskyňovú, skočku repovú, kvetárku repovú a imága rýhovca repového.

Na morenie osiva kŕmnej repy a repy cviklovej nie sú povolené žiadne moridlá.

Spála repy

Ochorenie vyvolávajú huby Pythium debarianum, Aphanomyces laevis, Rhizoctonia, Fusarium, Phoma, Alternaria a celý komplex iných patogénov pretrvávajúcich v pôde a na zvyškoch napadnutých rastlín. Typickým prejavom napadnutia je zaškrcovanie hypokotylu vzchádzajúcich rastlín a tým vädnutie listov až odumretie celej rastliny podobné spáleniu. V období vzchádzania sú rastliny repy najviac ohrozené pôdnymi patogénmi, po vytvorení pravých listov nebezpečenstvo spály obyčajne končí.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down