02.08.2020 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Morenie osiva kapusty repkovej pravej

Výber prípravkov na morenie osiva kapusty repkovej pravej (ďalej repky ozimnej) je veľmi obmedzený. Autorizované je iba jedno moridlo proti živočíšnym škodcom a jedno moridlo proti chorobám repky prenosnými osivom a pôdou.

Signalizačná správa

Morenie proti škodcom

Insekticídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie osiva repky ozimnej proti skočkám, piliarke repkovej a kvetárke kapustovej obsahuje účinnú látku cyantraniliprole. Ide predovšetkým o požerovú účinnú látku, ktorá však má aj kontaktný účinok. Primárne pôsobí ako larvicíd, ale aj ako ovicíd a taktiež aj na dospelcov niektorých druhov škodlivého hmyzu. Cyantraniliprole spôsobuje aktiváciu ryanodínových receptorov citlivého hmyzu, dôsledkom čoho sa stimuluje uvoľňovanie vápnika z vnútorných zásob hladkého a pruhovaného svalu. Po intoxikácií citlivého hmyzu - v priebehu niekoľkých hodín tento prestáva žrať, upadá do letargie a je paralyzovaný. Úhyn nastáva spravidla do 24 až 60 hodín v závislosti na citlivosti druhu škodcu.

Zásady použitia

Z dôvodu ochrany voľne žijúcich živočíchov musí byť vysiate morené osivo zakryté pôdou. Preto je potrebné kontrolovať správnosť sejby. Náhodne vysypané namorené osivo musí byť pozberané! Prípravok je určený výlučne na morenie osiva, aplikácia len jedenkrát za sezónu. Moridlo je použiteľné vo všetkých typoch moričiek, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie moridla. Používajte len osivo s vyhovujúcimi semenárskymi parametrami a mechanicky nepoškodené! Morička musí byť pred použitím vyčistená od iných rastlinných nečistôt a zvyškov predtým použitých pesticídov. Prípravok vlejte priamo do primiešavača moričky. Množstvo vody musí byť v súlade s odporúčaním výrobcu moričky. Zabezpečte, aby celé množstvo osiva bolo rovnomerne namorené. V prípade  miešania s inými moridlami a inými prídavnými látkami je odporúčané vykonať test na overenie fyzikálno-chemickej kompatibility miešaných prípravkov a bezpečnosť pre morené osivá. Pri príprave zmesi je potrebné sa oboznámiť s etiketami miešaných prípravkov. Žiadna kombinácia prípravku s inými moridlami a inými prídavnými látkami nebola ÚKSÚP-om odskúšaná ani odsúhlasená. Za predpokladu použitia bezchybného osiva a správneho skladovania môžete namoriť osivo do zásoby. Pri skladovaní namoreného osiva je potrebné brať do úvahy aj prirodzené, na moridle nezávislé starnutie osiva, ktoré môže znížiť jeho klíčivosť. Morenie osiva sa má vykonávať iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrenie osiva. V týchto zariadeniach sa musí používať schválená dostupná moriaca technika, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo, skladovanie, prepravy a siatia.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down