17.02.2016 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Morenie osiva kukurice a olejnín

Najväčšie riziko pri predaji zrnovej kukurice je v obsahu mykotoxínov produkovaných hubami, ktoré napádajú kukuricu v klasoch. Množstvo hubových chorôb, ktoré produkujú mykotoxíny je prenosné osivom, alebo pôdou a zvyškami rastlín, preto je najúčinnejšie proti nim bojovať morením, ale objavujú sa aj prípravky na foliárnu aplikáciu.

Signalizačná správa

Osivom je prenášané bakteriálne vädnutie (Erwinia stewartii), hubové choroby ako prašná sneť kukuričná (Sphacelotheca reliana), sneť kukuričná (Ustilago maydis) a helmintosporióza kukurice (Setosphaeria turtica). Morenie osiva je účinné aj proti chorobám prenosným pôdou, kam patria fuzariózy (Fusarium spp.), antraknóza kukurice (Glomerella graminicola) a diplodiové usychanie kukurice (Diplodia zeae) a Aspergillus spp.

Na ochranu osiva proti chorobám klíčiacich a vzchádzajúcich semien odporúčame využiť biologický prípravok na základe huby Trichoderma harzianum Riafai. Účinná látka prípravku počas vývoja rastlín brzdí rozvoj fytopatogénnych húb (Fusarium spp.) v rizosfére, bráni v prieniku mycélia fytopatogénnych húb cez korene a nódy do nadzemných internódií stebla.

Autorizovaný tekutý dispergovateľný fungicídny koncentrát na morenie osiva kukurice proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je moridlo s účinnou látkou fludioxonil+ metalaxyl-M. Tento dvojzložkový fungicíd účinkuje nasledovne: fludioxonil účinkuje na ekonomicky dôležité choroby Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp. a metalaxyl-M. účinkuje na Pythium spp. Moridlo s obsahom carboxinu+thiramu je určený na morenie osiva kukurice proti hubovým chorobám.

Sneť kukuričná je najrozšírenejšie hubové ochorenie na Slovensku. Prenáša sa chlamydospórami, ktoré pretrvávajú na rastlinných zvyškoch v pôde, ale aj na povrchu pôdy, alebo na osive. Napáda rastliny počas celej vegetácie, keď sa chlamydospóra prenášaná dažďom a vetrom dostane na poškodené pletivo. Snetivé nádory sa môžu vytvárať na všetkých častiach rastliny. Najskôr sú bledé, zakryté blanou, po dozretí chlamydospór hrubá výbežkatá blana stmavne, praskne a uvoľní tmavohnedý prach z chlamydospór. Tie, ktoré zostanú na povrchu alebo bližšie k povrchu pôdy, prežijú až 3 roky, pri hlbšom zaoraní len 1 - 2 mesiace. Výskyt choroby podporuje hnojenie dusíkom, teda aj maštaľným hnojom. Z uvedeného vyplýva, že predchádzať sneti kukuričnej možno hlbokou orbou, vyváženým hnojením, striedaním plodín a morením prípravkami s obsahom carboxinu+thiramu a účinnou látkou fludioxonil+ metalaxyl-M.

Morenie osiva jarných olejnín je obmedzené

Repka jarná

Padanie klíčiacich rastlín vyvolávajú huby ktoré prežívajú v pôde - Alternaria, Fusarium, Pythium a Rizoctonia, na rastlinných zvyškoch - Phoma, Peronospora, Botrytis a Albugo candida. Morenie proti posledným trom uvedeným chorobám nie je možné, rovnako ako proti Bielej hnilobe Sclerotinii sclerotiorum, ktorá síce prežíva v pôde, ale morenie je neúčinné. Najúčinnejším spôsobom likvidácie sklerócií v pôde je aplikácia biopreparátu s obsahom sklerócií huby Coniothirium minitans pred sejbou s následným zapravením do pôdy. Na morenie osiva proti pôdnym hubám a hubám prenosným osivom je v repke jediné moridlo na báze carboxinu a thiramu.

Zo škodcov najviac ohrozuje repku skočka kapustová, skočka repková, krytonos kapustový, krytonos čierny a siatica oziminová. Proti týmto škodcom nie sú autorizované žiadne moridlá.

Slnečnica ročná

Na ochranu vzchádzajúcich rastlín slnečnice proti chorobám je povolené moridlo so systémovo pôsobiacou účinnou látkou metalaxyl-M.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down