21.09.2018 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Morenie osiva ozimnej pšenice, raže a tritikale

Morenie osiva najlepšie potláča prašné sneti. Nebezpečnejšie sú mazľavé sneti z toho dôvodu, že sú v poraste ťažko identifikovateľné a ich prítomnosť farmár zistí až pri zbere. Morenie obmedzuje výrazne ich výskyt.

Signalizačná správa

Prašná sneť pšeničná

Významným bojom proti šíreniu prašnej sneti je uznávacie pokračovanie s dodržaním izolačnej vzdialenosti od produkčných plôch a zamietnutie napadnutých porastov. Napáda pšenicu a v malej miere raž. Morenie osiva drží výskyt patogéna pod 10 percent. Konkrétne proti prašnej sneti pšeničnej je autorizovaný trojzložkový prípravok s obsahom difenoconazole + fludioxonil + tebuconazole v pšenici, raži aj tritikale - účinkuje aj proti septoriózam a fuzariózam, dvojzložkový prípravok s obsahom účinných látok prochloraz + tebuconazole alebo prothioconazole + tebuconazole a účinná látka difenoconazole a nová kombinácia fludioxonil + tebuconazole alebo nová účinná látka sedaxane v kombinácii s fludioxonilom.

Mazľavá sneť pšeničná

Okrem pšenice napáda aj raž a niektoré trávy, napr. pýr. Najúčinnejší boj proti nej je morenie osiva. Autorizované sú v pšenici ozimnej moridlá na báze carboxin+thiram, difenoconazole (posledný povolený aj v raži a tritikale), difenoconazole + fludioxonil (aj raž a tritikale), prochloraz + tebuconazole (aj v raži tiež proti fuzariózam) a mancozebu. Trojzložkové prípravky sú na báze difenoconazole + fludioxonil + tebuconazole (aj v raži a tritikale tiež proti fuzariózam) a fluoxastrobin + prothioconazole + tebuconazole. Účinkujú aj azolové prípravky s obsahom ipconazole, prothioconazole, tebuconazole a prothioconazole + tebuconazole (v raži a tritikale proti fuzariózam) a nová kombinácia fludioxonil + tebuconazole, alebo nová účinná látka sedaxane v kombinácii s fludioxonilom.

Niektoré uvedené moridlá sú autorizované konkrétne aj na mazľavú sneť hladkú. V poraste sa však rozdiely nedajú rozoznať, iba pod mikroskopom vidieť, že chlamydospóry tejto sneti sú oválne a na povrchu hladké. Napáda všetky druhy rodu Triticum.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down